اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960829268797515

خدمت جدید آسیاتک به اهالی کتاب:

شرکت «آسیاتک» با «کمپین حامیان یار مهربان» همراه شد

کد: 13960829268797515

https://goo.gl/fKbKcM

، تهران , (اخبار رسمی): شرکت انتقال داده‌های آسیاتک جهت حمایت از توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشگاهیان کشور، با طرح حامیان یار مهربان کتاب پلاس، همراه شد.

شرکت «آسیا تک» با «کمپین حامیان یار مهربان» همراه شد
شرکت «آسیاتک» با «کمپین حامیان یار مهربان» همراه شد

در طرح کتاب پلاس، که با حمایت آسیاتک انجام شده است راهکار مناسب و خلاقانه‌ای برای رونق به بازار کتاب ارائه شده و در آن علاقه‌مندان علاوه بر خرید کتاب، افزونه‌های متعددی را دریافت می‌کنند

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سایت سادنا؛ در طرح کتاب پلاس، که با حمایت آسیاتک انجام شده است راهکار مناسب و خلاقانه‌ای برای رونق به بازار کتاب ارائه شده است.  در این طرح علاقه‌مندان علاوه بر خرید کتاب، افزونه‌های متعددی را دریافت می‌کنند که این خدمات افزون بر کتاب، می‌تواند از یک طرف به فهم و یادگیری بیشتر کتاب کمک کند و لذت بیشتر را برای خواننده کتاب به ارمغان آورد و از طرف دیگر خرید کتاب را با افزونه‌های متعدد به یک تجربه خوب برای مشتری تبدیل کند.

در این طرح دانشجویان می‌توانند با ورود به سامانه کتاب پلاس و ثبت نام و درج هولوگرام کتاب خود نسبت به دریافت پین کد آسیاتک اقدام کنند و از تخفیفات آسیاتک در این طرح بهره‌مند شوند.

اقبال اندک دانشجویان به کتاب یکی از مشکلات جدی در حوزه‌ی انتقال دانش و کاهش گستره‌ی فرهنگ کتابخوانی است. این موضوع در حال حاضر با رشد تکنولوژی‌های نوین بیش از پیش نمایان شده است. در حال حاضر سایت کتاب پلاس با درک صحیح موانع پیش روی صنعت نشر کتاب دانشگاهی، مبتنی بر تجارب خود در زمینه‌ی نشر کتاب‌های دانشگاهی و بهره‌مندی از متدها و تکنولوژی‌های روز آموزشی توانسته است در گام نخست ۱۸ ناشر دانشگاهی را با خود همراه و اجرای طرح کتاب پلاس را آغاز کند. این طرح در گام‌های بعدی و با پیوستن دیگر ناشران اثرگذاری خود را به نمایش خواهد گذاشت.

طرح کتاب پلاس برای رشد و توسعه‌ی فرهنگ کتابخوانی و تعهد به تهیه‌ی کتاب اصلی، با همکاری ناشران دانشگاهی، استادان و دانشجویان و با حمایت حامیان یار مهربان با ابداع مهندس مهدی سعیدی‌کیا فعالیت رسمی خود را از روز کتاب آغاز کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند راهنمای استفاده از خدمات آسیاتک را در سایت کتاب پلاس به نشانی www.KetabPlus.com مطالعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سادنا

کتاب پلاس، ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻰ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻋﻀﺎى هیأت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و با همکاری انجمن ناشران دانشگاهی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى روز آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺪرن در کنار کتاب‌های دانشگاهی راه‌اﻧﺪازى ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺷﺮان ﺗﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﮑﻤﻞ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ اﻗﺪام ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]