اطلاعات تماس
  • ۰۹۱۰۲۳*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970425305129155

روش محاسبه پیشرفت مساله‌ای است که کارشناسان کنترل پروژه همواره با آن مواجه هستند

روش محاسبه پیشرفت زمانی پروژه

کد: 13970425305129155

https://goo.gl/TrhhEH

، (اخبار رسمی): فرض کنید که سه فعالیت به نام‌های A و B و C داریم که مدت زمان هریک از آنها به ترتیب ۴ و ۵ و ۳ روز است. حالا قصد داریم ببینیم در پایان روز پنجم میزان پیشرفت زمانی هر فعالیت چقدر خواهد بود و در نهایت در پایان روز پنجم میزان پیشرفت زمانی کل پروژه به چه عددی خواهد رسید.

روش محاسبه پیشرفت زمانی پروژه
روش محاسبه پیشرفت زمانی پروژه

ابتدا پیشرفت زمانی تک تک فعالیت‌ها را محاسبه کنید، برای این منظور کافی است مدت زمان سپری شده هر فعالیت را بر مدت زمان کل آن فعالیت تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب کنید تا پیشرفت زمانی مربوط به هر فعالیت محاسبه شود. برای مثال مدت زمان کل فعالیت A چهار روز است و این فعالیت در پایان روز پنجم تمام مدت زمان خود را سپری کرده است. به فعالیت B نگاه کنید، مدت زمان کل این فعالیت ۵ روز است که با توجه به موقعیت آن در نمودار گانت در پایان روز پنجم از پروژه، دو روز از پنج روز مدت زمان آن سپری شده است. پس می‌توان گفت پیشرفت زمانی این فعالیت ۴۰% است.

در آخر برای محاسبه پیشرفت زمانی کل پروژه کافی است تا ابتدا مدت زمان کل مربوط به تک‌تک فعالیت‌ها را با هم جمع کنیم در نهایت به عدد ۱۲ روز خواهیم رسید. در ادامه باید مدت زمان سپری‌شده از تک تک فعالیت‌ها را تا پایان روز پنجم از پروژه با یکدیگر جمع کنید که به عدد ۷ روز خواهیم رسید. حالا کافی است مجموع عدد به دست آمده از مدت زمان کل فعالیت‌ها یعنی ۱۲ روز را بر مجموع مدت زمان سپری شده از فعالیت‌ها تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم، با این روش خواهیم توانست تا پیشرفت زمانی پروژه را به دست آوریم.

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه می‌توانند به سایت www.mrplanner.ir مراجعه کنند.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز آموزش و خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاور آموزشی و خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

اطلاعات تماس
  • ۰۹۱۰۲۳*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش