اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970425305139243

آموزش دادخواست نویسی

کد: 13970425305139243

https://goo.gl/qW3ufA

، تبریز , (اخبار رسمی): دادخواست چیست، معنی دادخواست چیست، یک دادخواست چگونه باید نوشته شود. اینها همه مواردی است که در دوره آموزشی دادخواست‌نویسی به آنها پرداخته می‌شود.

آموزش دادخواست نویسی
آموزش دادخواست نویسی

کسانیکه با موضوعی حقوقی بر خورد می‌کنند نیاز دارند بدانند دادخواست چیست و چه کاربردی دارد دادخواست به معنی دادخواهی کردن و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان گفته می‌شود. خواهان شخصی است که صاحب حق است و یا حقی از او زایل شده است  و نقطه آغاز یک دعوای حقوقی با ارائه دادخواست است. دادخواست یک فرم چاپی است که شخص خواهان با مراجعه به دادگستری یا مراجع حقوقی می‌تواند آن را  تهیه کند و انواع مختلفی همچون دادخواست طلاق، دادخواست مهر و موم ترکه، دادخواست الزام خریدار به تنظیم سند رسمی را دارد.

دادخواست به زبان فارسی نوشته می‌شود.
دادخواست باید دقیق نوشته شود.
دادخواست علیه خوانده نوشته می‌شود.
دادخواست تنها منحصر به  دعوای حقوقی است
دلایل باید کامل و دقیق باشد

خواهان شخصی است که صاحب حق است و یا اینکه ادعا می‌کند که حق با او است و برای اثبات این حق باید دلایل و اسنادی که این موضوع را ثابت می‌کند را به دادگاه ارائه دهد. خوانده کسی است که دادخواست بر علیه او تنظیم شده است.

هنگامی‌که شخصی می‌گوید صاحب حق است و می‌خواهد علیه شخصی دیگر اقامه دعوا کند باید این دعوا را از طریق مراجع قانونی دنبال کند و این کار جز با نوشتن دادخواست ممکن نیست.

دادخواست ارکانی دارد که رعایت نکردن یکی از  آنها باعث رد شدن آن از طرف دادگاه می‌شود، مثلا اسم و نام خانوادگی خوانده و خواهان باید دقیق نوشته شود و آدرس محل سکونت هر کدام که ناقص باشد باعث ایجاد مشکلاتی در روند پرونده خواهد شد. مثلا اگر آدرس خواهان ناقص باشد ظرف مدت ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر می‌شود رد می‌شود و به خواهان ابلاغ می‌شود که به رفع نقص دادخواست اقدام کند. ضمنا اگر در نوشتن اطلاعات سهل انگاری کنید ممکن است دادخواست شما رد شود و تمامی هزینه‌های پرداخت شده به هدر برود.

اگر نشانی خوانده معلوم نباشد مجهول المکان شناخته شده و در روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می‌شود که هزینه آن ۵۰۰۰ تومان است و اگر محل سکونت خواهان معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می‌کند دادخواست ناقص رد می‌شود و به خواهان ابلاغ می‌کنند که نسبت به رفع نقص اقدام کند و اگر رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

در صورت مشخص نبودن آدرس خوانده و عدم مراجعه وی به دادگاه و اگر لایحه ارسال نکند حکم دادگاه غیابی صادر می‌شود.

دادخواست باید به دادگاه صالح یعنی دادگاهی که مجاز به رسیدگی به پرونده است ارائه شود یعنی اگر موضوع دادخواست  یک ملک در تهران است باید به مراجع قانونی در تهران مراجعه شود.

تعیین خواسته و بهای آن  از موارد مهم یک دادخواست است

تعیین خواسته به معنای این است که مدعی از دادگاه چه می‌خواهد. خواسته دو نوع است مالی و غیر مالی. خواسته در واقع تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی، زنی که خود را مستحق دریافت مهریه می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل موثر و مورد قبول را تهیه و ضمیمه کند.

در قسمت شرح خواسته خواهان باید خلاصه خواسته خود را با ذکر مبانی و منشا مورد ادعای خود را به طور خلاصه شرح دهد.

از مواردی که موجب رد شدن خواسته خواهان می‌شود این است که یا آدرس درست نباشد یا هزینه دادرسی پرداخت نشود یا اثبات نشود که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. هزینه دادرسی براساس نوع دعوا از لحاظ مالی بودن و غیر مالی بودن متفاوت است. هزینه دادرسی براساس نوع دعوا در دعاوی مالی در مرحله بدوی دو درصد، واخواهی و تجدید نظر خواهی ۳ درصد، فرجام خواهی ۴ درصد و هزینه دادرسی در دعاوی مالی در شورای حل اختلاف ۱۰ هزار تومان است.

ابلاغ دادخواست به معنی اطلاع افراد از زمان رسیدگی به پرونده توسط اخطار نامه و از طریق پیامک است. البته ارسال پیامک به معنی ابلاغ نیست چون ابلاغ باید به صورت کاغذی و با امضا توسط افراد باشد و توسط مامور انجام شود.

اسناد ارائه شده به دادگاه باید محکمه پسند باشد

اسناد ارائه شده به دادگاه باید در دو نسخه تهیه شود و اگر خوانده بیش از یک نفر باشد باید به تعداد آنها به تعداد دادخواست و مدارک اضافه شود و اگر دلیل گواهی گواه یا شهود باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها را به طور صحیح و کامل به دادگاه توسط خواهان بیان کند و  امضا و اگر امضا نبود اثر انگشت ثبت شود.

شرح دادخواست

مثال: یک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی
خواهان یا مشخصات خریدار یا مشتری
خوانده : مشخصات فروشنده یا بایع
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات کامل وی
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی..... به متن مقوم به مبلغ ...... ریال به انضمام خسارت دادرسی وارده
دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه، معاینه محلی و استشهاد محلی ، پرونده ثبتی، دلیل یا گواهی دفتر خانه

ریاست محترم دادگاه

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند خوانده محترم مالک ۶ دانگ یک باب خانه موضوع پلاک فرعی ... از اصلی ... بخش ... شهرستان واقع در .... است که دارای آب ، برق ، تلفن ، گاز می‌باشد این ملک به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ... که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به اینجانب فروخته شده است و در تصرف اینجانب است خوانده محترم در تاریخ مقرر که در مبایعه نامه برای حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده بود در دفتر خانه حاضر نشده و عدم حضور نامبرده از طریق تامین دلیل با اعلام مراتب به دفتر خانه با تنظیم استشهادیه احراز شده است.

با تقدیم احترام فراوان
تاریخ و امضای خواهان

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

موسسه حقوقی دادگستر

گروه موسسه حقوقی دادگستر ارائه دهنده خدمات حقوقی و آموزش حقوق

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون