اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970812325476795

صدور مجوز ارتباطات سلامت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات

کد: 13970812325476795

https://goo.gl/MLttV8

، اهواز , (اخبار رسمی): ارتباطات سلامت قصد دارد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و با تکیه بر اصول ارتباطات، حلقه ارتباط بین علوم پزشکی با عموم مردم باشد، تا بدین وسیله ضمن افزایش آگاهی نسبت به بیماری‌ها، اقدامات ضروری در مواجهه احتمالی با بیماری‌های گوناگون را به مخاطبان آموزش دهد.

صدور مجوز ارتباطات سلامت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات
صدور مجوز ارتباطات سلامت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز برای رسانه تخصصی ارتباطات سلامت با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احمد عامری موافقت به عمل آمد.

ارتباطات سلامت یک رسانه تخصصی در حوزه ارتباطات سلامت بوده و از طریق آدرس www.ErtebatateSalamat.ir قابل دسترسی علاقه‌مندان است.

ارتباطات سلامت قصد دارد با بهره گیری از فناوری‌های نوین و با تکیه بر اصول ارتباطات، حلقه ارتباط بین علوم پزشکی با عموم مردم باشد، تا بدین وسیله ضمن افزایش آگاهی نسبت به بیماری‌ها، اقدامات ضروری در مواجهه احتمالی با بیماری‌های گوناگون را به مخاطبان آموزش دهد.

احمد عامری از فعالین حوزه رسانه، روابط عمومی و آموزش سلامت است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، (Iranian Nursing Organization) سازمانی مستقل و دارای هویت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف مقرر در قانون تشکیل شده‌ است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بهداشت و درمان