اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139710293413010833

چطور در دادسرا شکایت تنظیم کنیم؟

نحوه تنظیم و ارائه شکایت در دادسرا و محاکم کیفری

کد: 139710293413010833

https://goo.gl/bkNxMV

، (اخبار رسمی): بحث نحوه تنظیم شکایت علیه شخص مجرم مقدمه و ستون پیگیری قضایی جهت احقاق حق بزه دیده تلقی می‌شود و به همین دلیل توصیه می‌شود لزوما با مشورت وکیل و یا مشاور حقوقی اقدام به طرح شکواییه صورت گیرد.

نحوه تنظیم و ارائه شکایت در دادسرا و محاکم کیفری
وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی

شاید این سوال دغدغه ذهن خیلی‌ها شده باشد که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، خیانت در امانت و … ) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد. شایان ذکر است این حق ممکن است به واسطه رد مال و بازگشت مال باشد مثل موارد رد مال در بزه سرقت و یا اینکه ممکن است در جهت تالم روحی شخص بزه دیده باشد مانند مجازات حبس یا شلاق برای مجرم.

دادستان (دادسرا) به نمایندگی از مردم (‌مدعی العموم)، مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری نسبت به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل تلاش کرده و با انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل استماع اظهارات شهود و استعلامات مرتب و تحقیقات محلی و … پرونده را جهت تعیین تکلیف و صدور حکم به دادگاه صالح می‌فرستد تا حقوق افراد جامعه محفوظ وبه تبع آن  نظم و امنیت در جامعه لحاظ شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می‌کند (مگر آنهایی که مطابق قانون از ابتدای امر حتی جهت انجام تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه صالح مطرح می‌شود مثل جرایم منافی عفت و ...) از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند. 

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

مطابق ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب متهم به شرح ذیل است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس و دادیار اظهارنظر که به ریاست دادستان (معاون دادستان) اداره می‌شود و وظیفه اصلی‌اش مطابق قانون تعقیب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی است. پس اینجا است که اهمیت نگارش شکایت و طریق صحیح احقاق حق رخ می‌کند؛ مطابق ماده ۹ از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم دارای دو جنبه است:

الف)‌ جنبه عمومی (حق جامعه)

ب)جنبه خصوصی (حق شخص) 

همین دسته بندی موجب شده جرایم نیز به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم شود.

منظور از جرایم قابل گذشت آن دسته از جرایمی است که در هر مرحله از شکایت حتی در مرحله اجرای حکم نیز که شاکی از شکایت خود عدول کند موضوع منتفی شده؛ لیکن در جرایم غیر قابل گذشت ولو بر فرض گذشت شاکی ادامه رسیدگی و تعقیب متهم منتفی نمی‌شود و البته رضایت شاکی می‌تواند از جهات مخففه مجازات تلقی شود.

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می‌ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد. دادسرا  ضابطین دادگستری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شخص شاکی می‌رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. شاکی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه‌اش لزوما به موارد ذیل اشاره کند:

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

پس از تقدیم شکواییه و ابطال هزینه دادرسی تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان به بازپرس شروع شده و مطابق قانون ادامه پیدا می‌کند و نهایتا در صورت انتساب بزه انتسابی به متهم با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه و یا در غیر این‌صورت با توجه به شرایط موجود در پرونده قرار مقتضی اعم از منع تعقیب یا موقوفی و یا .. صادر می‌شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت (گروه وکلای دادشید) متشکل از تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری در قالب وکالت مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی شمار را در مسائل و مشکلات حقوقی یاری می رساند.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون