اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139803103726012019

مدیریت پروژه لازمه نهادینه سازی

مدیریت پروژه و مفاهیم اصلی آن در گفتگو با موسس رشته مهندسی پروژه در کشور

کد: 139803103726012019

http://bit.ly/2QGTfTU

، (اخبار رسمی): مدیریت پروژه کنترل محدودیت‌های هزینه‌ای، زمانی و کیفی در چرخه حیات پروژه است. اهمیت به کارگیری این دانش از سوی دکتر علی قربانی عضو هیات علمی دانشگاه و موسس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور، تبیین می‌شود.

مدیریت پروژه و مفاهیم اصلی آن در گفتگو با موسس رشته مهندسی پروژه در کشور
دکتر علی قربانی موسس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور

کنترل مثلث هزینه، زمان، کیفیت و اثرات این اضلاع بر یکدیگر، وظیفه اصلی مدیر پروژه جهت رسیدن به اهداف است

دکتر علی قربانی را به عنوان موسس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور و مدون سرفصل آن برای اولین بار در کشور در مقطع کارشناسی می‌شناسند. وی پروژه را چنین معرفی می‌کند: «مجموعه‌ای از فعالیت‌های هدفمند مبتنی بر قیود زمانی، هزینه‌ای و کیفی.»

وی مدیریت پروژه‌ها را مغز متفکر پروژه‌ها جهت راهبری و تصمیم گیری معرفی می‌کند. عمده اشکالات پروژه‌های عمرانی که تا 30 درصد بودجه عمرانی کشور را می‌بلعند، ناشی از عدم مدیریت آنهاست. بسیاری از پروژه‌ها دارای منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی هستند اما ترکیب آنها در راستای اهداف پروژه‌ها، با فقدان مدیریت پروژه محکوم به شکست است.

از طرفی از آنجا که دریای آرام ناخدای قهرمان نمی‌خواهد، در پروژه‌هایی با محدودیت منابع وجود این مدیر جهت کشتیرانی پروژه این فقدان، تبعات مضاعفی ایجاد می‌کند.
خاصیت مدیریت پروژه محدود به پروژه‌های عمرانی نیست بلکه با الهام از استانداردهای مدیریت پروژه، هر فعالیت هدفمندی را در گستره زندگی می‌توان مدیریت کرد.
وی با تدوین و تالیف دروسی چون اصول تفکر استراتژیک، ارزش، مدیریت قراردادها، اصول و فنون نظارت بر اجرا، قوانین حاکم بر پروژه‌ها، مدیریت دعاوی، اصول زیست محیطی اجرا، مدیریت کارگاه، کنترل پروژه است.

وی هدف اصلی مدیریت پروژه را یکپارچه سازی، پایش پروژه، برنامه ریزی و مدیریت ریسک عنوان می‌کند و اعتقاد راسخ دارد که با توجه به نقش هرمی مدیریت در سازمان، فرآیندها، بهینه و به کام هدف‌های تدوین شده هر پروژه‌ای خواهد بود. مدیریت پروژه و تربیت مدیران اجرایی پروژه محور، اثرگذاریی کیمیاگونه در هر پروژه‌ای با هر کاربری و در هر حوزه‌ای خواهد داشت.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت علی قربانی به آدرس www.alighorbani.com مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

دکتر علی قربانی

سایت شخصی دکتر علی قربانی- در زمینه عمران

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار