اطلاعات تماس
  • 021****
[نمایش اطلاعات]
کد: 139807284139510811

مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه «ما» برای هشتمین سال متوالی

بیمه «ما» رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد

کد: 139807284139510811

http://bit.ly/33MNFVb

، (اخبار رسمی): بیمه «ما» بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا برای هشتمین سال متوالی رتبه یک توانگری مالی با نسبت 174 درصد را به خود اختصاص داد.

بیمه "ما" رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد
بیمه «ما» رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، رتبه توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک، نسبت توانگری مالی این شرکت 174 درصد و در سطح یک مورد تایید قرار گرفت.

در متن نامه بیمه مرکزی آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حسب بررسی و کنترل انجام شده، نسبت به توانگری مالی آن شرکت با نسبت توانگری مالی 174 درصد و سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا است.»

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 021****
[نمایش اطلاعات]