اطلاعات تماس
  • 091294*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 139904184415414682

آبیابی و ردیابی آب با دستگاه ژئوفیزیک جهت حفر چاه آب

کد: 139904184415414682

https://bit.ly/2VZICPT

، تهران , (اخبار رسمی): آبیابی و ردیابی آب با دستگاه ژئوفیزیک جهت تعیین محل حفر چاه آب با بیشترین آبدهی

 آبیابی و ردیابی آب با دستگاه ژئوفیزیک جهت حفر چاه آب
آبیابی و ردیابی آب با دستگاه ژئوفیزیک جهت حفر چاه آب

آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک جهت تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفر و بهره برداری از چاه آب با بیشترین میزان آبدهی

شرح خدمات شرکت :

تشخیص محل مناسب حفر چاه آب

تشخیص آب های زیرزمینی در مناطق آبرفتی ( اکتشاف آب ، تعیین محل با تراوایی بیشتر، تعیین سطح ایستابی، به نقشه درآوردن سنگ بستر، تشخیص شوری و شیرینی آب های زیر زمینی)

ارائه مشاوره کارشناسی در زمینه منابع آب (تعیین بهترین نقطه حفر چاه، تکنیک های حفاری تعیین جهت حفر تونل (کوره) آب یابی و … )

اکتشاف آب های زیرزمینی در سازند سخت ( منابع آب کارستیک )

انجام مطالعات ژئوفیزیک و آبیابی جهت تعیین محل، عمق، ابعاد و گسترش توده های معدنی به روش های مقاومت ویژه، IP و مغناطیس سنجی

ویدئومتری چاه آب

مطالعات مهندسی ساختگاه سازه ها برای احداث سد تونل نیروگاه جاده سازه های بلند و … ( تعیین جنس و توالی لایه ها، تعیین عمق سنگ بستر، شناسایی گسل ها حفرات ( cavity )، تعیین محل قنات های قدیمی، شناسایی مناطق سست )

انجام پروژه های موفق ردیابی آب در سراسر کشور با سابقه 10 ساله 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت مهندسین مشاور صحرا کاوش شرق

اکتشاف آب های زیرزمینی برای حفر چاه آب

اطلاعات تماس
  • 091294*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنایع غذایی و کشاورزی