اطلاعات تماس
  • 091267*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140003265182116645

برنامه جامع اعتلای فرهنگ کارآفرینی (افرا) در شرکت هم آوا تولید شد

کد: 140003265182116645

https://bit.ly/3vtKcIF

، (اخبار رسمی): برنامه جامع اعتلای فرهنگ کارآفرینی(افرا) با شش هدف اصلی تولید و در گام نخست موضوع سبک زندگی کارآفرینی در اولویت قرار گرفت. ذیل این موضوع نخستین برنامه اجرایی با عنوان « تجربه معنا در زندگی کارآفرینان » (گنج مخفی) در حال انجام است.

برنامه جامع اعتلای فرهنگ کارآفرینی (افرا) در شرکت هم آوا پدید آمد. این برنامه شش هدف عمده را مد نظر دارد.

  1. بسط دانش و نظریه پردازی در زمینه کارآفرینی منطبق بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی.
  2. شبکه سازی از صاحبنظران حوره فرهنگ و کارآفرینی.
  3. توانمندسازی فکری و فرهنگی جوانان برای کارآفرین شدن.
  4. توسعه زیرساختهای فرهنگی برای افزایش فعالیتهای فرهنگی.
  5. توسعه و تعمیق ارتباط بین نهادها، مؤسسات، شرکتها و افراد مرتبط با حوزه کارآفرینی در جهت تشریک مساعی برای تقویت فرهنگ کارآفرینی.
  6. ایجاد زمینه های ارتقاء انگیزش در فعالیتهای کارآفرینی.

نخستین کلان پروژه ای که در این برنامه مد نظر قرار دارد موضوع « سبک زندگی کارآفرینی با رویکرد ایرانی » است. ذیل این کلان پروژه پروژه کوچکی با عنوان « بررسی تجربه معنا در زندگی کارآفرینان » تعریف شده است که در حال انجام است. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این پروژه می توانید آن را سایت hamava.ir/afra دنبال کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 091267*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام