اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140004125308614327

دفاتر پلمپ برای اظهارنامه مالیاتی را اخذ کرده اید؟

کد: 140004125308614327

https://bit.ly/3AoA3k1

، (اخبار رسمی): آیا میدانید درصورتیکه دفاتر خود را اخذ نکنید و بدهکار مالیاتی باشید شما به صورت علی الحساب محاسبه می شوید یعنی شما هم طراز با دیگر رقبای خود با همین موضوع فعالیت سنجیده می شوید و مقرر میگردد مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.

دفاتر پلمپ برای اظهانامه مالیاتی را اخذ کرده اید؟
دفاتر پلمپ تجاری

عدم ارائه و یا اخذ دفاتر پلمپ باعث علی الراس شدن مؤدی خواهد شد،اگر فعالیتی هم نداشته باشد عدم فعالیت خود را به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

دفاتر پلمپ اظهارنامه مالیاتی
طبق قانون تجارت همه تجار و کسبه که جز کسبه جز نیستند باید دفاتر پلمپ قانونی داشته باشند. این الزام برای همه نوع اشخاص حقوقی نیز وجود دارد و باید قبل از شروع سال مالی جدید حتما دفاتر پلمپ سال جدید را اخذ نمایند تا فعالیتشان که شامل خرید و فروش می باشد از اولین روزهای سال مشمول قانون باشد تا بعد از آن به مشکل برخورد نکنند.


برای ارائه اظهارنامه و میزان هزینه ها و کارکرد باید دفاتر تجاری ارائه نمود 


فرض کنید به فصل اظهارنامه مالیاتی رسیدید و باید عملکرد سود و زیان خود را به ممیز مالیاتی خود اعلام کنید . مرجع این اطلاعات در دفاتر پلمپ تجاری شما ذکر می شود و از آن به صورت خارج نویسی در قالب اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات ارجاع می شود
اگر دفاتر پلمپ خود را نگرفته اید با مشاورین ثبت رامند تماس بگیرید تا مشمول مالیات علی الحساب نشوید


آیا میدانید درصورتیکه دفاتر خود را اخذ نکنید و بدهکار مالیاتی باشید شما به صورت علی الحساب محاسبه می شوید یعنی شما هم طراز با دیگر رقبای خود با همین موضوع فعالیت سنجیده  می شوید و مقرر میگردد مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.


آیا میدانید در صورتیکه دفاتر قانوین خود را گم یا مفقود کنید در صورتیکه به ورشکستگی محکوم شوید ورشگسته به تقلب محسوب می شوید


طبق قانون تجارت و ماده  ماده 6 آن ،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.البته کسبه جز و کوچک ملزم به داشتن دفاتر پلمپ تجاری نیستند.


دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50 – 100  و  150 برگی می باشند.


دلیل عی الراس شدن مودی چیست:
یکی از دلایل آن نداشتن دفاتر پلمپ می باشد،تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر پلمپ اظهارنامه مالیاتی هستند،عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.


در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

نکات مهم از دفاتر پلمپ اظهارنامه مالیاتی که تاجر یا بازرگان باید بداند:
1-     ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی 
2-    استفاده از دفاتر سال های قبل
3-    ننوشتن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت در دفتر
4-    تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات که در برخی مواقع مرتکب جرم جعل نیز خواهد شد
5-    درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد
6-    صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده


**** عدم ارائه دفاتر ، جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه  ای معادل 10% مالیات منظور خواهد شد.

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.


دفاتر روزنامه و کل چیست؟
دفتر روزنامه
: از ملزومات تاجر می باشد، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود. 
دفتر کل چیست:این نوع دفتر هم تاجر باید داشته باشد ،دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.


نکته : دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که  مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.


بهترین زمان اخذ دفاتر پلمپ اظهارنامه مالیاتی چه موقع است؟
بهترین زمان اقدام  اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال، در واقع پایان سال شمسی قبل باید دفاتر سال مالی بعد را تهیه کرد. یعنی باید سال قبل از آن ، در واقع  پیش از شروع سال مالی جدید باشد که اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 1401 تا پایان اسفند سال 1400 باید اقدام نمود ؛مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت میتوانند  دفاتر جدید را مجدد ثبت نام و اخذ نمایند.


دفاتر پلمپ کاربرد  دیگری مانند اظهارنامه دفاتر پلمپ تجاری هم دارند که در مقاله ای دیگر به آن می پردازیم


برای دفاتر پلمپ اظهارنامه مالیاتی به چه مدارکی نیاز است:
مدارک هویتی مدیرعامل و اعضا
اسکن روزنامه رسمی تاسیس
اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
مهر شرکت

برای اخذ هرگونه دفاتر پلمپ و توضیحات کامل با مشاورین ثبت رامند بگیرید

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه