اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140004155313416401

خرید کتاب درسی

ثبت نام کتاب درسی 1400 - 1401

کد: 140004155313416401

https://bit.ly/3AGe4p9

، (اخبار رسمی): در سال های اخیر شاهد راه اندازی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش بوده ایم. پس از راه اندازی سامانه فوق، فرآیند ثبت نام کتب درسی به صورت فردی و گروهی توسط مدرسه و یا دانش آموزان انجام می شود.

ثبت نام کتاب درسی 1400 - 1401
ثبت نام کتاب درسی 1400 - 1401

زمان ثبت نام کتاب درسی 1400 - 1401

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای ثبت نام و ثبت سفارش (فردی، گروهی و تک جلدی)، اصلاح سفارش، توزیع منطقه به مدرسه و توزیع مدرسه به دانش آموزان، تقویم زمانی ارائه می دهد که طی آن تاریخ ثبت نام کتب درسی مشخص گردیده است.

دانش آموزان بر اساس تاریخ ثبت نام کتاب درسی که در جدول ذیل درج گردیده است، می توانند فرآیندثبت نام و دریافت کتاب درسی خود را انجام دهند. توجه نمایید که شما عزیزان پس از ثبت نام در مدرسه امکان نام نویسی کتب درسی را خواهید داشت.

ثبت نام کتاب درسی 1400 - 1401

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز مشاوره تحصیلی مشاوران برتر

مرکز مشاوره تحصیلی و خانواده تلفنی و غیرحضوری

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]