اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140007105458516238

قراردادهای قانون کار

کد: 140007105458516238

https://bit.ly/3l08Iiq

، (اخبار رسمی): قرارداد کار موقت قراردادی است که در آن مدت همکاری معین شده است و در زمان امضای قرار داد توسط طرفین، تاریخ شروع و پایان قرارداد از همان ابتدا وضع شده است. در طول قرارداد کار موقت کارفرما جز در شرایط خاص نمی تواند قرارداد کاری را فسخ نماید.

قراردادهای قانون کار

از مسائل مهمی که در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی می توان به آن اشاره کرد منعقد کردن قرارداد کار موقت یا قرارداد کار با مدت معین و درج نکات آن به صورت دقیق و صریح، می‌باشد. ما در این زمینه  سعی داریم که با زبانی ساده ، نکاتی را که در تنظیم  قرارداد کار موقت یا  قرارداد مدت معین برای طرفین مهم  هستند ، اشاره کنیم.

در قدم اول می خواهیم در رابطه با موضوع قرارداد کار موقت و در ادامه با بهترین شرایط قرارداد کار موقت  نقد و بررسی کنیم. 

قرارداد کار موقت چیست (قرارداد مدت معین)
قرارداد کار موقت قراردادی است که در آن مدت همکاری معین شده است و در زمان امضای قرار داد توسط طرفین، تاریخ شروع و پایان قرارداد از همان ابتدا وضع شده است. در طول قرارداد کار موقت کارفرما جز در شرایط خاص نمی تواند قرارداد کاری را فسخ نماید.

در نظر داشته باشید زمانی که می خواهید استخدام شوید و یا کسی را استخدام کنید ، بهترین کار نوشتن قرارداد کار موقت یا نمونه قراردادکار معین می باشد. قرارداد کاری غیردائمی در واقع همان قرارداد استخدام موقت می باشد و در اصطلاح هردو به یک معنی می‌باشند و هردو این قراردادها، تابع قانون کار می باشند. 
3نکته مهم باید در تنظیم قرارداد کار موقت قید شود تا بتوانیم بهترین قرارداد کار را تنظیم کنیم؟
در ذیل می خواهیم به نکات کلیدی که حتی باید در یک قرارداد ساده کاری رعایت شوند می پردازیم. این شرایط، از مشخصات طرفین قرارداد شروع شده و تا تعداد نسخه‌های آن، ادامه می یابد.
اول) در قرارداد کار موقت با مدت معین باید طرفین قرارداد مشخص شوند.
در نظر داشته باشید که برای مشخصات کارفرما نیاز به درج نکته خاصی لازم نیست و مشخصاتی مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی،نام پدر،  نشانی و شماره تلفن کافی می باشد.
البته در مورد مشخصات کارفرما نکته خاصی وجود ندارد و همان مشخصات معمولی مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی و تلفن درج می‌شود.
اما نکته مهمی که در زمان تنظیم قرارداد کار موقت باید در نظر گرفت ، قید مشخصات  کامل کارپذیر
 ( کارمندی ، کارگری ) است و علاوه بر مشخصات شناسایی مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی و تلفن حتما باید  مشخصاتی از قبیل :

  • تاریخ تولد؛
  • مجرد یا متاهل بودن؛
  • وضعیت نظام وظیفه؛
  • تعداد فرزند؛
  • نوع مدرک تحصیلی قید شوند؛

دوم) در زمان تنظیم قرارداد کار موقت  مدت زمان همکاری مشخص شود.
از آنجایی که تنظیم قرارداد کار موقت یا تنظیم قرارداد کار با مدت معین با هدف فعالیت در زمان مشخص و به صورت غیر دائمی منعقد می شود پس درج تاریخ شروع و پایان قرارداد الزامی می باشد. 
سوم) موضوع کار در زمان تنظیم نمونه قرارداد کار موقت به طور دقیق تعیین شود.
برای چه کاری اقدام به تنظیم قرارداد کار موقت کرده‌اید؟ می خواهید برای کارفرما چه کاری را انجام دهید یا اگر شما کارفرما هستید، دقیقاً چه کاری را از کارپذیر انتظار دارید؟ لطفا به طور روشن و بدون ابهام نوع کار را در زمان تنظیم قرارداد کار موقت یا تنظیم قرارداد کار با مدت معین مشخص کنید.

اگر جملات کلی و پر از ابهام در مورد نوع کار و موضوع آن در متن قرارداد به کار رفته‌است از امضای آن خودداری کنید. ضمن این‌که ابهام بی حد و اندازه در این مورد، باعث می‌شود که قانون گذار نیز، چنین قراردادی را باطل بداند.
بنابراین اگر بنا به هر دلیلی مجبور به رفع اختلاف از طریق مراجعه به اداره کار شوید؛ قاضی ممکن است به نفع شما رای ندهد و محکوم گردید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ملی کار

سامانه ملی کاریابی الکترونیکی

اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام