اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140007175465816238

استخدام رایگان

کد: 140007175465816238

https://bit.ly/302U026

، (اخبار رسمی): انسان یک موجود اجتماعی است و به تنهایی قدرت تامین نیازهای روحی و جسمی خود را ندارد و بایستی در بین همنوعان خود زندگی کند. بدین ترین مجموعه انسان ها که با یکددیگر زندگی می‌کنند باید پاسخگوی نیازهای همدیگر باشند و از این رو هیچ مجموعه کاری نمی تواند جدا باشد. 

استخدام
استخدام رایگان

نکات مهم در رابطه با استخدام رایگان و گزینش کارکنان
1-مقدمه

از مهمترین دغدغه های موسسات و مدیران هر مجموعه جذب و به کارگیری افرادی هستند که بتوانند بهترین بازدهی برای آن مجموعه را داشته باشند. در این زمینه افراد باید در آزمون های مختلف و مصاحبات شرکت کنند تا افرادی که شرایط بهتر و مطلوب تری دارند برای شغل های مد نظر انتخاب شوند.بعد از طی این مراحل ، نوبت مرحله گزینش که بسیار سرنوشت ساز است که از بین افراد انتخاب شده بهترین و مناسب ترین گزینه جذب و استخدام شوند. در ادامه این مطلب شرایط کلی و فراگیر که در گزینش افراد فارغ از نوع سازمان و تخصص فنی رابررسی می کنیم.

https://mellikar.com//
2- انضباط
انضباط، مخفف کلمه ضبط و در اصطلاح به معنی خویشتن‌داری و پیروی از قواعد است. به عبارت دیگر مشخصه ی انظباط  یک فرد می تواند هماهنگی موجود بین افکار؛ گفتار و کردار وی باشد. و هرچه قدر بین این مولفه ها نتاسب بیشتری وجود داشته باشد فرد مور نظر از لحاظ شخصیتی  سازماندهی مطلوب تری  ددارا بوده  و بازده بیشتری را در پی خواهد داشت.

2-1- تصمیم گیری
از آنجایی که شناخت هر فرد از قابلیت های خود و اطلاعات کافی  سبب اتخاد درست در امر تصمیم گیری می یاشد لذا لازمه یک تصمیم درست و منطقی ، منبع اطلاعت و داشته های درست می باشد. در صورت عدم هماهنگی بین افکار و گفتار و افعال شخص پیامدهای نامطلوبی را برای یک سیستم در پی خواهد داشت.
2-2- هدفمندی
در یک مجموعه هدفمندی  یک فرد  نشان‌دهنده وجود برنامه است که لازمه داشتن یک برنامه نیازمند وجود طرح و نظم در اجرا می باشد. فردی که هدفمند است شناخت نسبتا درستی از مجموعه پیرامونی خود دارد و اهداف و مقصدی برای خود تعیین کرده است که با توجه به مسیر انتخابی می تواند ددر سریع ترین زمان ممکن به این هدف و مقصد برسد. 
 
2-3- تحلیلگری 
با در نظر گرفتن شرایط تصمیم گیری و مسایل موجود در هدفمندی به مرحله بررسی موضوع های مکان و زمان موقعیت می رسیم که باید در نظر داشته باشیم در شرایط مختلف به چه صورتی باید قدم برداشت. این چگونگی با سازماندهی عوامل مختلف مشخص خواهد شد. در طول  تمام برنامه نیاز به بررسی و تحلیل همیشگی سیستم است که مبادا عدم تلفیق در متغیرهای تصمیم اتخاذ شده و بر هدف نهایی تاثیر گذاشنه و تعطیل شود.  
3- جمع پذیری 

از آنجایی که انسان یک موجود  اجتماعی است و به تنهایی قدرت تامین نیازهای روحی و جسمی خود را ندارد و بایستس در بین همنوعان خود زندگی کند . بدین ترین مجموعه  انسان ها که با یکددیگر زندگی می کنند باید پاسخگوی نیازهای همدیگر باشند و از این امر هیچ مجموعه کاری نمی تواند جدا باشد. 

3-1- مشارکت
یکی دیگر از توانایی های لازمه فرد مشارکت فرد در کارهای گروهی است که نشاندهنده توانایی فرد در در برقرای ارتباط با سایرین است. در مجموهخ هایی که اکثر ککارها به صورت تیمی انجام می شود وجود این چنین افرادی برای سازمان مفید می باشند و می توانند بیه عنوان یک عضو فعال در تیم فعالیت کنند. 

3-2- مسئولیت پذیری
با وجود اینکه فرد در مجموعه ای از همکاران مشغول به کار است ولی شخصا مسئولیت یک کار مشخصی را عهده دار شده است که با انجام صحیح و اصولی خود باعث پیشرفت کاری در مجموعه خواهد شد. حس مسئولیت پذیری در افراد به عنوان ویترین شخصیت کاری در افراد است و در صورتی این حس مسئولیت در کارمند ی وجود نداشته باشد موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر در کل مجموعه خواهد شد که کل مجموعه باید بهای این اشتباه را پرداخت کنند. 

3-3- هماهنگی
علاوه بر اینکه افراد در کار جمعی باید مشارکت و مسئولیت پذیری داشته باشند، بایستی بین اعضای مجموعه هماهنگی اعضا نیز وجود داشته باشد. افراد جمعی و قابل اعتماد ، نفراتی هستند که بتوانند بین خود و دیگران هماهنگی ایجاد نمایند. هماهنگی درک درستی از وظایف دیگر اعضای مجموعه را  می طلبد ککه این درکک به کککنترل سرعت کار و یا سرعت بخشیدن به کار را منجر می شود.بدین ترتیب که اگر سیسنمی بخواهد از لحاظ کیفی پیشرفت کند نیازمند وجود هماهنگی بین تک تک اعضا را دارد.

4- مدیریت بحران
مدیریت بحران به شرایطی گفته می شود که سیستم کاری بنا به دلایل مشخص و یا نامشخصی از حالت عادی  خود خارج شده باشد و نیاز هست که بهبود یافته و به حالت اولیه خود بازگردد. ددر بعضی مواقع مجبور میشویم که کار را متوقف کنیم . در برخی مواقع هم متوقف کردن کار مقدور نیست و باید در حین کار این بحران را مدیریت و رفع کرد. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ملی کار

سامانه ملی کاریابی الکترونیکی

اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام