اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140007275485414327

چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی

کد: 140007275485414327

https://bit.ly/3Gj9FuO

، (اخبار رسمی): شعبه شرکت های خارجی باید از نظر قانونی تحت نظارت دولت میزبان باشد و به ثبت برسند، قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند.

چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی
چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی

چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی
طبق اصل‏ هشتاد و یکم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران: دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

این اصل بعدها تخصیص شامل حالش شده و اینگونه تفسیر شده که به شرط اعمال متقابل ایرادی ندارد یعنی اگر در کشور خارجی متقاضی برای ایرانیان این محدودیت وجود ندارد و میتوانند ثبت شرکت انجام دهند برای آنها نیز در کشور ما ایرادی قائل نمی شوند.
شرکت خارجی چی نوع شرکتی است؟
شرکتی خارجی محسوب می شود که در سرزمینی خارج از آب و خاک تحت سیطره ایران تشکیل شده باشد و بدنه اصلی شرکت خارج از مرزهای ایران شکل گرفته و مدیریت می شود.که غالبا هم تابعیتی متفاوت از تابعیت ایران دارد.در واقع به وسیله ی تاسیس شعبه در ایران در صدد بسیط کردن امر تجارت جهانی خود هستند و یا شاید ایران کریدوری بهتر برای دروازه های اتصال به فعالیت مورد نظر آنها به دیگر نقاط جهان باشد.
اهداف و انگیزه ها می تواند بسیار متنوع و متفاوت تر از آن باشد که در نگاه اول به چشم میخورد.
یکی از دلایل به ثبت رساندن شعبه های فعالیت همان شرکتها در خارج از مرزهای خودشان رعایت نظم و درگاه قانونی فعالیت هایشان است به همین خاطر با دانستن چگونکی ثبت شعبه شرکت های خارجی به این پی میبریم که شعبات باید در تحت نظارت دولت میزبان باشد و به ثبت برسند، قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت آن ها هم مقرراتی قید گردید.
بنابراین هدف ما در ارائه همچین مطلبی، بررسی چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی است. برای کسب اطلاعات و مشاوره تخصصی بهتر می توانید با کارشناسان خبره ثبت رامند تماس بگیرید تا از تجربه و تخصص آکادمیک و علمی ثبت رامند شما را در مسیر درست و امر تجارت با تیم خاطر راهنمایی کنند.

کافیست فقط با ما تماس بگیرید و یا در همین سایت پیغام خود را ایمیل بفرمایید.
در ابتدا نکته ای که باید به عرض برسانیم محدودیت ایست که بالا هم خاطر نشان شد چه شرکتهایی می توانند و یا نمی توانند در ایران ثبت شعبه خارجی انجام دهند؟
بر مبنای قانون، تنها شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند که شرکت های ایرانی نیز مجاز به انجام عمل متقابل (یعنی برپایی شرکت و یا ثبت شرکت یا ثبت شعبه خارجی)در کشور متبوع آن شرکت ها باشند. یعنی به طور مثال، اگر در کشور آمریکا به افراد تبعه ایران اجاره ثبت شرکت و یا ثبت رساندن شعبه به اتباع ایرانی داده نمیشود طبق قانون امری ایران این اجازه متقابلا به شهروندان امریکایی داده نمی شود.

• تخصیص موارد و یا شغل هایی که در ایران می توانند در قالب شعبه خارجی چه بصورت حقیقی و چه بصورت حقوقی دایر شوند به شرح ذیل است که باید مجموع این عوامل در نظر گرفته شود و در کل اصل سیاست های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران رعایت شود:
1-ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
2- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
3- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
4- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
5- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاران شرکت خارجی در ایران
6- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه بازاریابی

بررسی انجام چگونگی ثبت شعبه شرکت های خارجی:
در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

وفق ماده 4 قانون ثبت شرکت ها ، مدارک لازم جهت ثبت شعبه به قرار ذیل است :
1- نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در ایران
2- داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها
3- نسخه مصدق اساسنامه شرکت
4- نسخه مصدق اظهارنامه شرکت
5- وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن
نکته : کلیه مدارک می بایست به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد .
پس از بررسی مدارک فوق توسط کارشناس و اخذ هزینه حق الثبت ، چنانچه در مدارک ارسالی نقص و ایرادی نباشد ، کارشناس دستور ثبت آن را صادر می کند و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.

طبق ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و در صورتی که دارای شعبه هم باشد هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی دال بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده رسمی بدهد.تصدیق مصدق این نکات قابل قبول و قانونی محسوب می شود:
1) نام کامل شرکت
2) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4) تابعیت شرکت
5) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین سرزمین اصلی خود ثبت شده است
7) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8) تاریخ ثبت
9) امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
در تصدیقنامه ، محل شعبه نیز می بایست قید شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]