اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140007295488116287

سامانه قانون کار

کد: 140007295488116287

https://bit.ly/3vK2kzS

، (اخبار رسمی): با پیشرفت تکنولوژی، دانش و آگاهی مردم نیز افزایش یافته است و لازم است کارگر یا کارمند با آگاهی هرچه کامل اقدام به انعقاد قرارداد کاری صریح و کامل با کارفرما نمایند.

سامانه قانون کار
سامانه قانون کار

فرم های قانون کار

در سامانه قانون کار  می توانید آخرین اخبار مربوط به حقوق و مزایا را و بیمه تامین اجتماعی را دریافت نمایید.
با پیشرفت تکنولوژی، دانش و آگاهی مردم نیز افزایش یافته است و لازم است کارگر یا کارمند با آگاهی هرچه کامل اقدام به انعقاد قرارداد کاری صریح و کامل با کارفرما نمایند.

در این قرارداد ها که طرفین آن کارفرکا و کارگر می باشد مشمول قانون کار بوده و تحت عنوان فرم و قرارداد قانون کار در وزارت کار مورد بررسی قرار می گیرد.در این مطلب قصد داریم تا به مهم‌ترین نکات فرم های قانون کار(قرارداد) و نمونه‌ای از آن بپردازیم.


تعریف قرارداد کار 
در واقع قرارداد کار به رابطه‌ای گفته می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‌السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد. قرارداد کار از بعد حقوقی جزو عقود غیر تشریفاتی محسوب می شود و طرفین این قرارداد مستلزم جری تشریفات قانونی خاصی نمی‌باشد. همچنین به دلیل پرداخت مزد قرارداد کار ازجمله عقود معوّض است موارد کار مجانی را شامل نمی‌شود.

انواع فرم وقراداد های قانون کار
قرارداد کار از نظر مدت و نوع کار به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

  • قرارداد دائمی یا غیرموقت
  • قرارداد موقت
  • قرارداد کار معین

بنابراین قرارداد کار وزارت کار ممکن است به هر یک از سه حالت فوق منعقد شود.
نمونه فرم و قرارداد قانون کار وزارت کار 
همانطور که می دانید قراردادهای کار که بر مبنای مقررات وزارت کار منعقد شده و با عنوان قرارداد کار وزارت کار شناخته می‌شوند، ممکن است متضمن مفاد مختلفی باشد لیکن در این بخش قصد داریم نمونه‌ای از قرارداد فوق را مورد توجهتان قرار دهیم.


توصیه می‌شود در ابتدای قرارداد ذکر نمایید که این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می‌گردد.
ماده 1- مشخصات طرفین فرم قرارداد کار
1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما
2-1 کارمند
ماده 2- نوع فرم قرارداد کار (قرارداد غیرموقت یا دائمی/ قرارداد موقت یا مدت معین/ قرارداد معین/ قرارداد آزمایشی)
ماده 3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار که کارگر به آن اشتغال می‌یابد
ماده 4- محل انجام کار
ماده 5- تاریخ انعقاد قرارداد کار وزارت کار
ماده 6- مدت قرارداد کار
ماده 7- ساعات کار
ماده 8- حق السعی
ماده 9 – ترتیبات پرداخت
ماده 10- بیمه
ماده 11- عیدی و پاداش سالانه
ماده 12- حق سنوات یا مزایای پایان کار
ماده 13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد کار
ماده 15- نسخ قرارداد
محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان
محل امضاء و اثر انگشت کارگر

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام