اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140008125507116238

استخدام رایگان حسابدار

کد: 140008125507116238

https://bit.ly/3GZ6U28

، (اخبار رسمی): در این مطلب می خواهیم در رابطه با انواع قراردادهای استخدامی سامانه قانون کار که در شرکت های خصوصی بسته می‌ شود بیان کنیم. پیشنهاد می کنیم در صورت نیاز به تنظیم و بررسی انواع قراردادهای استخدامی به سایت www.ghanoonekar.com  مراجعه و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

استخدام رایگان حسابدار

انواع قراردادهای استخدامی در شرکت های خصوصی
در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی ، طبق قراردادهای استخدامی که منعقد می شود، و طرفین طبق این قراردادها از لحاظ قانونی و حقوقی دارای حقوق و وظایفی هستند که بایستی طبق این وظایف عمل کنند. این کارکنان، زیر نظر نظام قانون کار بوده و مزایای تامین اجتماعی برای آن‌ها لحاظ می‌ گرد و همچنین صندوق تامین اجتماعی نیز شمال این کارکنان می شود. 


در شرکت های خصوصی  قرارداد استخدام کاری یا به صورت قرارداد استخدام کار غیرموقت یا قرارداد دائم، قرارداد استخدام موقت یا قرارداد کار با مدت معین، قرارداد کار معین، قرارداد استخدام کار آزمایشی و در نهایت، قرارداد کار کارآموزی تنظیم می شود. این قراردادهای استخدامی از لحاظ قانونی قابل پیگیری هستند. در ذیل به بررسی این قراردادها می پردازیم. 
قرارداد استخدام کار غیرموقت یا دائم :

این قرارداد استخدامی  طبق قانون و از لحاظ حقوقی این ونه تعریف شده است که در یکی از بندهای قرارداد نامحدود بوددن زمان قرارداد به طور صریح پرداخته شده است و یا زمان خاتمه برای قرارداد  عنوان نمی شود. در نظر داشته باشید خاتمه این قراردادها به شرایط خاصی وابسته می باشد و در رابطه با فسخ این نوع قراردادها باید اشاره کرد که فسخ یک طرفه قرارداد امکان پذیر نمی باشد.  ناگفته نماند که شراطی فسخ این قراردادها در بطن آن ذکر شده است. در زیر به برخی ازشرایطی که باعث فسخ این قراردادها می شود اشاره می کنیم :
در صورت فوت کارگر:
از لحاظ قانونی و حقوقی، این واقعه قهری، به معنای پایان کار کارگر و فسخ قرارداد محسوب می شود.

ازکارافتادگی کارگر:
موضوع از کارافتادگی از جمله مسائل تحت عنوان قوای قهریه می باشد که باعث فسخ قرارداد می شود. البته در صورتی از کارافتادگی مشمول حمایت قانون تأمین اجتماعی است که حادثه ناشی از کار باشد که این موضوع بایستی توسط کارشناسان تامین  اجتماعی بررسی و تشخیص داده شود.
بازنشستگی کارگر:
طبق ظوابط و قانون ، بازنشستگی کارگربه معنای عدم ادامه به کار به دلیل بالارفتن سن می باشد
دو معیار برای احراز بازنشستگی کارگر در قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته می شود:
 که معیاراول رسیدن به سن مقرر در قانون و معیار دوم داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی است. کارگری که بازنشته می شود تا مدتی که در حی است از حقوق بازنشستگی استفاده می کند و بعد از مرگ وی، وارثین واجد شرایط این مستمری را دریافت می کنند. 

در صورت استعفای کارگر:
وقتی کارگری درخواست استعفا می دهد در حقیقت درخواست فسخ قرارداد را با طرف قرارداد (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد. با پذیرش این تقاضا از جانب طرف قرارداد، از لحاظ حقوقی قرارداد فسخ می شود. 
قصور در انجام امور محوله و نقض آیین نامه‌ های انضباطی:
هر زمانی که کارگری در انجام وظایف خود کوتاهی نماید ویا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاهی را رعات ننماید، اگر کارفرما بعد از تذکرات کتبی نتیجه ای نگرفته باشد حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کارو بر اساس ماده ۲۷ قانون کار؛ علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به کارگر پرداخت کند و قرارداد کار را فسخ نماید.

قرارداد استخدامی کار موقت یا با مدت معین:
در قرارداد استخدامی کار موقت یا با مدت معین، مدت زمان همکاری و پایان قرارداد در یکی از بندهای آن به صورت صریح ذکر می شود. توجه داشته باشید که پایان زمان کار به معنای پایان قرارداد کاری است و تمدید پیاپی این قرارداد ، حالت موقت آن  را به دائمب تبدیل نمی کند.

از نکته مهم دیگر در این قراردادها  فسخ یک طرفه آن است که از لحاظ حقوقی قبل ار تاریخ اختتام فسخ قرارداد امکان پذیر نیست البته در برخی از قراردادهای موقت قید می شود که طرفین قراردادیک ماه قبل از تصمیم به فسخ قرارداد بایستی همدیگر را باخبر سازند. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ملی کار

سامانه ملی کاریابی الکترونیکی

اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام