اطلاعات تماس
  • 021481*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140008195518517141

درباره کتاب های رضا بهرامی

درباره کتاب های نوشته شده توسط رضا بهرامی

کد: 140008195518517141

https://bit.ly/3s8f2YS

، بابل , (اخبار رسمی): نویسندگی و تالیف دوکتاب به نامهای، معجزه حرکت ( حوزه کسب وکار و تدبیر) در سال 1399 که چاپ چهارم آن در اسفند 1399 باهمکاری انتشارات تیسا منتشر شد.

جزییات کتاب های رضا بهرامی
درباره کتاب های نوشته شده توسط رضا بهرامی

رضابهرامی ( زاده 16 اردیبهشت 1359 )تولد تهران است. کارشناس مدیریت کسب وکار، نویسنده گوینده، و خواننده سبک پاپ مویسقی و عضو انجمن اهل قلم ایران است .

رضا بهرامی نویسندگی را از سال 1398 شروع کرده است لذا در سال 1399 در عرصه نویسندگی چندین کتاب روانه بازار کرده و در این عرصه رشد وترقی نموده است.

نویسندگی و تالیف دوکتاب به نامهای، معجزه حرکت ( حوزه کسب وکار و تدبیر) در سال 1399 که چاپ چهارم آن در اسفند 1399 باهمکاری انتشارات تیسا منتشر شد. و کتاب صمد تا صمد (بزرگمرد کوچک) که چاپ اول آن در اسفند 1399 باهمکاری انتشارات ورجاوند روانه بازار گردید.

از دیدگاه خوانندگان کتاب های نوشته شده توسط رضا بهرامی او یک نویسنده چیره دست و میانه رو می باشد که به موضوعات کسب و کار و ترقی در فعالیت شغلی اشاره می کند و این همان موضوعاتی است که مردم پی یا دنبال آنها می گردند و مطالعه این کتاب ها در افکار مردمی که به دنبال اقتصاد پویا و نو هستند تاثیر شگرف دارد لذا پر طرفدار می باشند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 021481*****
[نمایش اطلاعات]