اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140009025539317603

مروری به کتاب مدرسۀ فلسفی علّامه طباطبائی؛ عقلانیّت فلسفی اسلامی

کد: 140009025539317603

https://bit.ly/3CL8T74

، قم , (اخبار رسمی): «مدرسۀ فلسفی علامۀ طباطبایی» عنوانی عام برای مجموعۀ گستردۀ مباحث مابعدطبیعی در دستگاه و منظومه و هندسۀ فلسفی ایشان است. این نوشتار با عنوان «عقلانیت فلسفی اسلامی» بررسی این موضوع را از صحیفۀ الهیه تا حکمت متعالیه به دو شیوه منطقی استدلالی و تاریخی تحلیلی به انجام رسانیده است.

مروری به کتاب مدرسۀ فلسفی علّامه طباطبائی؛ عقلانیّت فلسفی اسلامی
مروری به کتاب مدرسۀ فلسفی علّامه طباطبائی؛ عقلانیّت فلسفی اسلامی

فلسفۀ الهی، حصول بر حقایق از طریق استدلال عقلی است که انسان در اصل آفرینش و بنیۀ وجود خود به آن مجهز شده است و دین الهی، انسان را به وصول به آنها به همان شعور فطری استدلالی خود فرا می‌ خواند؛ بنابر این، دین الهی و فلسفۀ الهی، شیء واحد است و جدایی ‌افکندن میان آنها امکان‌ پذیر نیست.

عامل مؤثر در پیدایش و بقای تفکر فلسفى در میان امامیه و به وسیلۀ امامیه در میان دیگران، ذخایر علمى به یادگار ‌مانده از پیشوایان آنان است که پیوسته به آنها با نظر تقدیس و احترام نگریسته شده است. در اسلام، نخستین کسى که درهاى بهترین بحث‏ هاى آزاد فلسفۀ الهی را به روی انسان باز کرد، امیر‌المؤمنین علیه السلام است که فلسفۀ الهی به او تمثل پیدا کرد.

امامیه همواره رکنی مهم در پیشرفت و ترویج فلسفه الهی بودند تا صدرالمتألهین ظهور کرد، مکتب حکمت متعالیه را تأسیس و بحث ‌های فلسفی را به آن ذخایر علمی نزدیک کرد و فلسفۀ اسلامی را به اوج خود رساند. علامۀ طباطبایی یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفانی است که در دامنۀ مکتب حکمت متعالیه ظهور کرد و اندیشۀ وی در معارف گوناگون اسلامی مرجعیت یافت.

تحقیقات گسترده‌ای در زمینۀ اکتشاف فرایند و برایند و صورت و محتوای تفکر ایشان در راستای فهم معارف اسلامی به انجام رسیده است، با این وصف، هنوز جای خالی آثاری به خصوص به نحو جامع موضوعی در این زمینه به وضوح مشاهده می‌شود و روشن است که در پیمودن این مسیر علمی، تحقیق در موضوعات بنیادی در فلسفۀ الهی اولویت دارد که پیش از همۀ آنها، نگاهی کلان به عقلانیت فلسفی اسلامی، این مسیر را هموار خواهد کرد.

«مدرسۀ فلسفی علامۀ طباطبایی» عنوانی عام برای مجموعۀ گستردۀ مباحث مابعدطبیعی در دستگاه و منظومه و هندسۀ فلسفی ایشان است که با عناوین خاص مستقل در مجلدات متعدد به خواست خدا ارائه خواهد شد. این نوشتار با عنوان خاص «عقلانیت فلسفی اسلامی» سرآغاز حضور در مدرسۀ فلسفی ایشان است که بررسی این موضوع را از صحیفۀ الهیه تا حکمت متعالیه به دو شیوه منطقی – استدلالی و تاریخی – تحلیلی به نحو توأم با هم در چهار فصل به انجام رسانیده است: فصل یکم: صحیفۀ الهی و تأسیس عقلانیت فلسفی اسلامی. فصل دوم: خلافت بشری و انحطاط عقلانیت فلسفی اسلامی. فصل سوم: ولایت الهی و إحیای عقلانیت فلسفی اسلامی. فصل چهارم: عقلانیت فلسفی اسلامی و ظهور حکمت متعالی. این نوشتار توسط انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی به زیور طبع آراسته شده است.

علاقه مندان برای خرید و دسترسی به کتاب مدرسۀ فلسفی علّامه طباطبائی (عقلانیّت فلسفی اسلامی) می‌توانند به سایت انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی به آدرس https://book.atu.ac.ir مراجعه فرمایند.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نشریات و کتاب