اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140012215761717231

با ایباس سفرهای بین شهری را سریع و به صرفه تجربه کنید

کد: 140012215761717231

https://bit.ly/37ue5SJ

، تهران , (اخبار رسمی): شرکت ایباس، به عنوان اولین سامانه تکنولوژی محور حمل و نقل اتوبوسی بین شهری در ایران، فعالیت خود را با فروش بلیط اتوبوس در مسیر تهران رشت و رشت تهران آغاز کرده است. Ebus در نظر دارد با افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها، تجربه ای جدید از سفر اتوبوسی رقم بزند.

با ایباس سفرهای بین شهری را سریع و به صرفه تجربه کنید
اتوبوس بین شهری ایباس
با ایباس سفرهای بین شهری را سریع و به صرفه تجربه کنید
اتوبوس ایباس

سامانه هوشمند حمل و نقل ایباس فروش بلیط اتوبوس را از مسیر رشت به تهران و تهران به رشت آغاز کرده است.

 «ایباس» سفرهای بین شهری را لذت بخش می‌کند

اخیرا، خبر شروع به کار یک استارتاپ نوآور و خلاق در حوزه مسافرت های بین شهری با اتوبوس، منتشر شد که می تواند دریچه تازه ای برای مسافرت های اتوبوسی از نظر امنیت، رفاه، سرعت، آرامش، سهولت خرید بلیت، مشکل مسافران بین راهی و ده ها مورد دیگر بگشاید.

مسافرت با اتوبوس، سُنتی که باید مُدرن شود

همه ما تجربه سفر با اتوبوس را داریم، از روزگاری که اتوبوس‌های قدیمی مسیر جاده را طی می‌کردند و ما را عضله هایی دردناک به مقصد می رساندند، تا الان که اتوبوس‌های مدرن با وسایل و ابزارهای رفاهی سفرهای بین شهری را به تجربه بهتری تبدیل کرده اند. با این حال، سفر با اتوبوس هنوز چالش برانگیز است. از یکسان نبودن قیمت خدمات گرفته تا عملکرد سلیقه ای و ناهماهنگ شرکت‌های مختلف.

ایباس چیست و قرار است چه کاری انجام دهد؟

شـرکت «راهکارسفرسـروین» بـا نـام تجـاری EBUS با ارائه خدمت خرید بلیط اتوبوس و با اتـکا بـه مهمتریـن سرمایه شـان، مهـارت و امیـد بـرای سـاخت فرداهایی بهتر، بر آن اسـت که با اسـتفاده از فناوری و پلتفرم هوشـمند سـفر خود، به اصلی ترین بازیگـر بـازار حمـل ونقـل و سـفرهای جـاده ای تبدیـل شـود. ایـن شـرکت بـا تیـم جـوان و خلاق خـود در نظـر دارد بـا افزایـش کیفیـت سـفر و کاهـش هزینـه هـای آن، تجربـه سـفر جـاده ای را بـرای میلیـون هـا نفـر در سراسـر ایـران، همچنیـن شـرایط کاری را بـرای ذینفعـان دسـتخوش تحـول کند. ایبـاس بـا اسـتفاده از شناسـایی نیازهـای مشـتری و سـنجش مشـکلات سـفرهای اتوبوسـی، بهینـه تریـن برنامه ریـزی را بـرای سـفرهای بیـن شـهری اتوبوسـی در اختیـار مسـافران قـرار می دهـد.

در زمستان 1400 سامانه هوشمند حمل و نقل ایباس فروش بلیط اتوبوس را از مسیر رشت به تهران و تهران به رشت آغاز کرده است و پس از آن یک به یک به تمام شهرهای کشور وارد خواهد شد. ایباس با ساخت یک شبکه حمل و نقل یکپارچه، هوش مصنوعی و بسیاری از نوآوری های فناورانه را در خدمت گرفته است تا شبکه حمل و نقل سنتی را متحول نماید. در این گزارش به این مسئله پرداخته ایم .

ویژگی های ایباس

فرهنگ سازی، سرویس دربستی، کاهش قیمت های فعلی، سیستم مدیریت تاخیر خودکار، مدیریت قیمت پویا، برندینگ، افزایش ایمنی سفر، برنامه ریزی شبکه هوشمند، ظاهر متمایز اتوبوس ایباس و فروش بلیط اتوبوس به مسافران بین راهی

از اهداف بلند مدت Ebus

 • دسترسی به اینترنت دائمی در طول مسیر
 • وجود سیستم مرجع، برای مهماندار و راننده
 • صدور بلیط بین راهی با قیمت مصوب
 • امکان بررسی مکان اتوبوس و اشتراک لوکیشن آنلاین به دیگران
 • امکان خرید تنقلات داخل اتوبوس
 • امکان شارژ لوازم الکترونیکی داخل اتوبوس
 • هدف نهایی شبکه ای از مسیرهاست (هاب) که مسافر از هر نقطه ای در ایران بتواند به هر نقطه دیگر با اتوبوس سفر کند.

از دیگر موارد مهم می‌توان به دستاوردهایی مانند این اشاره کرد:

 • سیستم مدیریت تأخیر خودکار از طریق برنامه ریزی شبکه هوشمند
 • شکل گیری دیتای یکپارچه برای تصمیم گیری‌های کلان در حوزه حمل و نقل و بهینه سازی سیستم‌ها و زیرساخت‌ها
 • برنامه ریزی زمان‌های «پیک» جهت مدیریت بهینه زمان و جلوگیری از عدم وجود اتوبوس در زمان های خاص 
 • سهولت دریافت خدمات دربستی با استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن

برای استفاده از ای باس چه باید کرد؟

خرید بلیط اتوبوس از سایت: https://www.ebus.ir

برای دریافت و نصب اپلیکیشن نسخه اندورید: https://ebus.ir/ebus.apk

آی او اس از طریق لینک: https://m.ebus.ir

 

ایباس چه مزایایی برای رانندگان و مالکان دارد؟

مالکان با چارتر شدن اتوبوس‌هایشان میزان بهره وری بالاتری را تجربه مى کنند، رانندگان میزان درآمد بالاتری خواهند داشت و از امنیت شغلی و بیمه برخوردار خواهند بود.

مگر سیستم فعلی چه ایرادی دارد؟

سیستم فعلی حمل و نقل جاده ای مسافر بدون برنامه ریزی اصولی و سلیقه ای است. امکان مطالبه گری برای مسافران وجود ندارد و رسیدگی به مشکلات آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد. با ایباس مسافران می‌توانند درخواست‌ها و شکایات خود را طرح کرده و در انتهای سفر نظرات خود را ثبت کرده و رانندگان و مهمانداران بر این اساس امتیاز دریافت می‌کنند که این امر در راستای خدمت رسانی بهتر به مسافران بسیار موثر خواهد بود.

بدیهی است چنین سیستمی‌ بر آموزش و فرهنگ سازی استوار خواهد بود. از این رو دوره‌هایی مخصوص رانندگان جهت آموزش مسائل حرفه ای در کار، به صورت منظم برگزار می‌شود. ضمن این که نیاز به احترام از اصلی‌ترین نیازهای اجتماعی انسان‌هاست و هدف ایباس احترام به مسافران است، که در حال حاضر هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ایباس

شـرکت " راهکارسفرسـروین " بـا نـام تجـاری EBUS با ارائه خدمت خرید بلیط اتوبوس و با اتـکا بـه مهمتریـن سرمایه شـان، مهـارت و امیـد بـرای سـاخت فرداهایی بهتر، بر آن اسـت که با اسـتفاده از فناوری و پلتفرم هوشـمند سـفر خود، به اصلی ترین بازیگـر بـازار حمـل ونقـل و سـفرهای جـاده ای تبدیـل شـود. ایـن شـرکت بـا تیـم جـوان و خلاق خـود در نظـر دارد بـا افزایـش کیفیـت سـفر و کاهـش هزینـه هـای آن، تجربـه سـفر جـاده ای را بـرای میلیـون هـا نفـر در سراسـر ایـران، همچنیـن شـرایط کاری را بـرای ذینفعـان دسـتخوش تحـول کند. ایبـاس بـا اسـتفاده از شناسـایی نیازهـای مشـتری و سـنجش مشـکلات سـفرهای اتوبوسـی، بهینـه تریـن برنامه ریـزی را بـرای سـفرهای بیـن شـهری اتوبوسـی در اختیـار مسـافران قـرار می دهـد تـا بتواننـد بـا اتوبوس هـای سـبز ایبـاس از هـر نقطـه ای در کشـور بـه نقطـه ای دیگـر سـفر کننـد. از اهـداف و فعالیت هـای دیگـر شـرکت ایبـاس قـدم نهـادن در راه بهبـود و رفع مشـکالت زیسـت محیطی و فرهنگـی، کاهـش تـردد خودروهای شـخصی و در نتیجـه کاهـش تصادفـات و تلفـات جـاده ای، ترافیک کمتر و هوایـی پاکیزه تـر می باشـد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]