اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140101105788616238

استخدام آنلاین

استخدام آنلاین

کد: 140101105788616238

https://bit.ly/3tRlynK

، (اخبار رسمی): نماد عنصر اصلی هر شرکت یا سازمان منابع انسانی آنها است.

استخدام آنلاین
https://mellikar.com/

کارمندان در برخی بخش ها ممکن است انعام، پاداش پرداخت یا گزینه های سهام دریافت کنند. در برخی از انواع مشاغل، کارکنان ممکن است علاوه بر پرداخت مزایا دریافت کنند.

درحقیقت استخدام به فرآیند یافتن شغل افراد در سازمانها وشرکت یا تبدیل شدن آنها به عضو جدید آن سازمان یا شرکت می باشد.

بیشترین

مربوط به موارد زیر می باشد:

۱- استخدام در تهران

۲- استخدام برنامه نویس

۳- استخدام آموزش و پرورش

۴- استخدام مترجم

۵- استخدام بانک سینا

۶- استخدام بانک و…

استخدام کننده : به افرادی که فرآیند شناسایی، منبع یابی، غربالگری، فهرست کوتاه و مصاحبه با نامزدها برای مشاغل (اعم از دائم یا موقت) در یک سازمان یا شرکت را برعهده دارد استخدام کننده گویند.
استخدام شونده: شخصی است که برای ارائه خدمات به یک سازمان یا شرکت به طور منظم در ازای دریافت حق الزحمه مشغول به کار می شود.

قرارداد استخدام:
قراردادی است که بین کارفرما و کارمند منعقد می شود که تعیین تکلیف، نقش شغلی، نحوه خدمت وساعات کاری و مرخصی و غیره است.

بر اساس نقش شغلی و جنبه های مختلف، میزان معینی از حق الزحمه و تسهیلات توسط کارمند تعیین می شود که در ازای خدمت وی ارائه می شود. قرارداد کار برای یک کارمند فردی می تواند یک تبادل شفاهی، ایمیل کتبی یا نامه پیشنهاد شغلی باشد.

قراردادهای کاری متفاوت است و ممکن است شامل تعهدات زمانی و برنامه های جبرانی متفاوت باشد.

نماد عنصر اصلی هر شرکت یا سازمان منابع انسانی آنها است. به همین دلیل جذب و انتخاب افراد توانمند از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت یا سازمانی موفق است که برسیستم استخدام تاکید دارد و برای راه اندازی این سیستم سیاست های سازمانی خود را مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم کرده است.

در واقع استخدام یک رابطه دو طرف است که تعیین کننده تعهدات طرفین است. به عبارت دیگر بر اساس یک قرارداد استخدامی، کارفرما که ممکن است یک شرکت سهامی، یک سازمان غیردولتی، یک تعاونی یا هر نهاد دیگری باشد، در ازای انجام کار محول شده، به کارگریا کارمندحقوق می پردازد.

کارگران یا کارمندان نیز در ازای انجام امور محوله دستمزدی کار می کنند که می تواند براساس نرخ ساعتی، ماهانه یا حقوق سالانه پرداخت شود. کارمندان در برخی بخش ها ممکن است انعام، پاداش پرداخت یا گزینه های سهام دریافت کنند. در برخی از انواع مشاغل، کارکنان ممکن است علاوه بر پرداخت مزایا دریافت کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ملی کار

سامانه ملی کاریابی الکترونیکی

اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام