اطلاعات تماس
  • 021445*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140102216068218785

مقایسه سقف کاذب به انواع سقف‌های دیگر

کد: 140102216068218785

https://bit.ly/3L7zyz6

، (اخبار رسمی): بررسی تولید سقف کاذب انواع سقف کاذب در سازه و تایل سقف کاذب خبر از رکورد زنی در این حوزه می‌دهد

سقف کاذب gst سپری و زیرسازی سقف کاذب تولید/فروش/خدماتدهی سقف کاذب
سقف کاذب GST

به گزارش روابط عمومی سقف کاذب GST، نجازیمدیرعامل این مجموعه با اعلام اینکه سال گذشته حدود 85 سپری و زیرسازی سقف کاذبمیزان تولید/خدمات  سقف کاذب افزایش یافت،گفت: از تولید 3 ماه این محصول درسال پایان 3 ماه به تولید 30000بیش از عدد در انواع سقف کاذب رسیدیم.

مدیر عامل شرکت سقف کاذب GST با بیان اینکه سال گذشته حدود 3 ماه  سقف کاذب تولید شد، گفت: با برنامه‌ریزی و سپری در نظر داریم تا تولید این محصول را به 45000 افزایش دهیم.

وی میزان تولید سقف کاذب در کل کشور را 30000 اعلام کرد و افزود: تمام شاخص‌های تولید این محصول به خصوص شاخص تولید در واحد سطح رشد خوبی داشت و با توجه به روند رشد پیش‌بینی می‌شود که با افزایش درصدی، تولید این محصول در سال جاری به حدود 30000افزایش یابد.

او خبر از 7000000 داد و اظهار داشت: زمینه سپری و زیر سازی  فراهم شده است. این مقام مسئول درباره نتایج حاصل از این اتفاق بر مجموعه متبوع خود گفت: اتواع سقف کاذب.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم از جمله فروش سقف کاذب تهیه شده، تصریح کرد: یک برنامه ریزی صحیح به همراه سرمایه‌گذاری هدفمند در سقف کاذب gst می‌تواند به افزایش توان تولیدی سقف کاذب در کشور کمک کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 021445*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه