اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140102296085416287

آشنایی با کاریابی آنلاین

کد: 140102296085416287

https://bit.ly/38IRe71

، (اخبار رسمی): رزومه های ثبت شده در سامانه ملی کار معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت و بعد از بررسی اولیه توسط کارشاسان در سایت منتشر می شود

خدمات کاریابی آنلاین

کاریابی ها نقش مهمی در استخدام کارجویان و جذب نیروی های کارفرمابان دارند.

در زمان های گذشته، اکثر کاریابی ها به صورت حضوری فعالیت می کردند که با گسترش عناوین شغلی و هم چنین کارخانه های بزرگ این نوع کاریابی ها دیگر پاسخ گوی نیاز کارفرمایان نبوده و نیاز به کاریابی هایی بود که بتوانند به صورت آنلاین خدمات خود را در اختیار کارجویان و کارفرمایان قرار می دهند.

در این راستا و جهت هماهنگی بیشتر بین کارجو و کارفرما، کاریابی های آنلاین راه اندازی شدند که هدف اصلی این نوع کاریابی ها برای کارجویان امکان مشاهده عناوین شغلی و برای کارفرمایان امکان مشاهده رزومه های کارجویان بوده است.

معمولا نام نویسی در سامانه های آنلاین کاریابی برای کارجویان رایگان می باشد که یکی از سایت های معتبر در این زمینه سامانه کشوری ملی کار می باشد که کلیه خدمات کاریابی و ساخت رزومه را برای کارجویان به طور رایگان انجام می دهد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام