اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140104016150219060

حفاری چاه عمیق

حفاری چاه آب

کد: 140104016150219060

https://bit.ly/3A5lVPc

، (اخبار رسمی): حفر قسمت‌هایی از زمین جهت رسیدن به هدف مورد نظر مانند آب ، نفت و.... در بسیاری از کشور ها متداول است. در این مقاله تمامی مباحث مربوط به حفر انواع چاه مورد بررسی قرار گرفته است.

حفاری چاه آب
حفاری چاه ماشینی

حفر قسمت‌هایی از زمین جهت رسیدن به هدف مورد نظر مانند آب، نفت و.... را حفاری چاه می‌گویند. همان طور که می‌دانید به جز آب‌های سطحی یک نوع جریان گسترده آب‌های زیر زمینی نیز وجود دارد که‌‎این آب‌ها همچون نفت و گازوغیره باید با حفر زمین با روش‌هایی که توسط کارشناسان و متخصصین انجام می‌شود صورت بگیرد.

با توجه به بررسی گذشته فلات ایران در زمینه آب و کشاورزی باید در نظر داشته باشیم که‌‎ایرانیان از قدیم در جستجوی آب بوده و نقش چاه آب برای کشاورزی در این سرزمین بسیار حیاتی است. مدارک موجود بیانگر آن است که پایه‌های تمدن ایران باستان همیشه بر اصول تامین آبیاری و آب مصنوعی استوار بوده‌ ‎است و قبل از پیشرفت صنعت و ابداع لوازم ضنعتی پیشرفته، کشاورزان با صبر و حوصله تمام تکنیک‌های حفاری چاه آب را داشته و نسبت به آن واقف بوده‌‎اند.

طبقه بندی چاه‌های آب در اصل چاه آب، حفره‌‎ای به صورت قائم و داری شکل استوانه‌‎ای است که در زمین حفر می‌شود تا در منطقه‌‎اشباع آب‌های زیر زمینی، آب از منافذ سنگ‌ها و رسوبات به شکلی که به صورت‌های مختلف، آب موجود قابل استخراج باشد، به درون آن تراوش کند.

در طبقه بندی چاه‌ها حتی الامکان باید سعی شود که نام گذاری به صورت جامع انجام شود به گونه‌‎ای که نام چاه معرف خصوصیات عمده و گویای کلیه مشخصات آن از قبیل عمق، اهداف حفاری چاه آب، روش حفر و... باشد.

از این رو با توجه به ویژگی‌های مذکور می‌توان انواع مختلف چاه‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد:

 • تقسیم چاه‌ها از نظر روش حفاری تقسیم چاه‌ها از نظر عمق تقسیم با توجه به‌‎انگیزه حفاری چاه آب تقسیم چاه‌ها از نظر سایر ویژگی‌ها

تقسیم بندی چاه‌ها از نظر روش حفاری از نظر حفاری می‌توان چاه‌ها را به دو دسته چاه‌های دستی و چاه‌های ماشینی تقسیم کرد.

چاه‌های ماشینی در این دسته‌‎از چاه‌ها، با دستگاه‌های حفاری موتوری و با استفاده‌‎از روش‌های مختلف، حفر و در آن انواع لوله‌ها جدا نصب می‌شود.

عرض و ارتفاع این چاه‌ها متغیر است و آبکشی از آن‌ها معمولا به وسیله‌‎انواع الکتروپمپ و پمپ‌های توربینی انجام می‌شود.

چاه‌های دستی این دسته‌‎از چاه‌ها با ابزار دستی از قبیل کلنگ و بیلچه و با کمپرسورهای هوا حفر می‌شوند و تخلیه مواد به کمک چرخ و قرقره وینچ صورت می‌گیرد. آبکشی از این چاه‌ها به وسیله‌‎انواع تلمبه‌های دستی، دلو و چرخ چاه و... انجام می‌شود. قطر این چاه‌ها معمولا بیش از 80 سانتی متر است و اکثرا فاقد لوله جدا هستند.

تقسیم بندی چاه‌ها از نظر عمق عمق موجود در چاه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که‌‎این عوامل شامل میزان آب مورد نیاز، سطح ایستایی منطقه، هدف حفاری، مشخصات سفره و... می‌باشد. عمق چاه‌های مختلف متغیر است و می‌توان آن‌ها را بر اساس عمق و بدون در نظر گرفتن روش حفاری چاه آب به دو دسته چاه‌های کم یا نیمه عمق و چاه عمیق تقسیم کرد.

چاه‌های کم عمق یا نیمه عمق چاه کم یا نیمه عمق که‌‎اکثرا به روش دستی و با کمک وسایل ساده حفر می‌شوند، تنها حدود چند متر در آبخوان حفر می‌شوند و معمولا آب آن از بخش‌های فوقانی آبخوان‌های آزاد تامین می‌گردد.

چاه‌های عمیق چاه‌های عمیق عموما با ماشین‌های حفاری حفر می‌گردند و دارای لوله جدا هستند. در این چاه‌ها آب از بخش‌های نسبتا عمیق آبخوان تامین می‌شود. در نتیجه چاه عمیق تا عمقی بیش از چندین متر در بخش اشباع حفر شده و ممکن است یک یا چند آبخوان آزاد را قطع کند.

تقسیم بندی با توجه به هدف از حفاری چاه آب چاه‌ها برای اهداف مختلفی حفر می‌شوند اما بر اساس انگیزه حفر، به چهار دسته تقسیم بندی می‌شوند.

چاه‌‎اکتشافی این چاه‌ها برای شناسایی و کسب اطلاعات از خصوصیات زمین شناسی منطقه‌‎از نظرعمق و جنس کف و تعیین کمی‌و کیفی آن‌ها و مشخصات هیدرودینامیکی آبخوان‌ها و هم چنین توان آبی حفر می‌شوند.

چاه مشاهده‌‎ای این چاه‌ها برای تکمیل شبکه چاه‌های مشاهده‌‎ای منطقه و اندازه گیری مستمر تغییرات عمق سطح ایستایی حفر می‌شوند.

چاه بهره برداری انگیزه‌‎اصلی از حفر این قبیل چاه‌ها بهره برداری از آب‌های زیر زمینی است. این بهره برداری برای مقاصد مختلف مانند صنعت، کشاورزی، مصارف خانگی، شرب، فضای سبز و... است. به‌‎این گونه چاه‌ها، چاه‌های بهره برداری گفته می‌شوند.

گمانه شناسایی حفاری چاه آب به صورت گمانه شناسایی زمانی صورت می‌گیرد که‌‎از خصوصیات زمین شناسی منطقه شناخت کاملی در دسترس نباشد. در شرایطی که نتایج حفاری گمانه نشان دهنده آن باشد که در محل مورد نظر منبع آب زیر زمینی مناسبی وجود ندارد و یا منبع موجود از نظر کیفی و کمی‌قابل بهره برداری نیست در آن لوله جدار نصب نمی‌شود و مجددا پر می‌گردد.

تقسیم چاه‌ها از نظر سایر ویژگی‌ها علاوه بر موارد ذکر شده چاه‌ها را بر اساس شرایط خاص هیدروژئولوژی آبخوان‌ها می‌توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

چاه گالریدار در برخی موارد برای افزایش آبدهی کوره، چاه و یا گالری‌های جانبی از کنار و کف دیواره چاه در اعماق مختلف حفر می‌شوند. تعداد و طول گالری‌های جانبی در چاه‌های مختلف بر حسب میزان افزایش آب دهی متغیر است. این گالری‌ها به کمک ماشین‌ها یا با دست حفر می‌شوند.

چاه تحت فشار در برخی موارد، چاه لایه تحت فشاری را قطع می‌نماید. در نتیجه سطح آب چاه در سطحی بالاتر از سطح برخورد آب یا سطح ایستایی منطقه قرار می‌گیرد. این دسته‌‎از چاه‌ها را تحت فشار می‌نامند.

چاه خود جریان در پاره‌‎ای از مناطق به دلیل شرایط طبیعی و هیدروژئولوژی خاص، بعضی از چاه‌ها پس از برخورد به لایه تحت فشار دارای جریان آب خروجی خود به خود اند. این چاه‌ها خود جریان نامیده می‌شوند.

روش‌های حفاری چاه آب حفاری چاه‌های آب با ابزار و وسایل گوناگون انجام می‌پذیرد. روش‌های متداول حفاری چاه آب علی رغم گوناگونی دستگاه‌ها به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند:

 • حفاری دستی حفاری ماشینی حفاری دستی ماشینی

حفاری دستی هر چند که در عمل برای حفر و انتقال مواد از وسایل ماشینی استفاده می‌شود اما تمامی‌چاه‌هایی که نیروی کار آن انسان است در این گروه قرار می‌گیرند. حفاری دستی قدیمی‌ترین روش حفاری چاه آب در زمان‌های دور و نقاط مختلف متداول می‌باشد. در این روش مقنی به وسیله‌‎ابزارهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، عمل حفر و انتقال مود کنده شده را انجام می‌دهد. ابزارهای حفر و انتقال را می‌توان به دو دسته‌‎ابزارهای ابتدایی و ابزارهای پیشرفته تقسم کرد.

ابزارهای ابتدایی این دسته‌‎از وسایل شامل کلنگ، بیلچه، قلم، چکش، چرخ چاه، قرقره، طناب، دلو، سپرهای محافظ و بالاخره دم برای دمیدن هوا به قمر چاه‌‎ است.

ابزارهای پیشرفته در سال‌های اخیر برای سرعت بخشیدن و در عین حال تسهیل در امر حفاری و انتقال مواد کنده شده، ابزارها و ماشین آلات پیشرفته در خدمات حفاری دستی ساخته شده‌‎است این ابزارها شامل موارد زیر هستند:

 • سه پایه یا چهارپایه مجهز به بالابر دلوهای بزرگ یا بشکه‌های مخصوص مته‌های چکشی و کمپرسور پمپ‌های مختلف گلکش برای تخلیه آب و ایجاد افت سطح آب برای ادامه حفاری چاه آب

حفاری ماشینی دستگاه‌های حفاری موتوری به منظور سرعت بخشیدن به کار حفاری چاه آب و نفوذ به ژرفای بیشتر زمین، ابداع شده و به کمک آن‌ها چاه‌هایی حفر می‌شود که‌‎اصطلاحا به آن‌ها چاه ماشینی گفته می‌شود. در روش‌های ماشینی راه‌های مختلفی متداول است و در هر راه نیز دستگاه‌هایی با ابعاد و قدرت‌های مختلف به کار برده می‌شود که شامل موارد زیر هستند:

حفاری چاه آب به روش ضربه‌‎ای در این روش توسط مته سنگین که به کمک موتور به طور مرتب بالا و پایین می‌رود، عمل کندن و خرد کردن زمین صورت می‌گیرد. به مجموعه‌‎ابزاری که برای این عمل به کار می‌روند، ابزار خرد کننده گفته می‌شوند. ماشین‌های حفاری ضربه‌‎ای به دو قسمت تقسیم می‌گردند:

 1. تجهیزات ثابت: دستگاه‌‎ایجاد انرژی و نیروی محرکه، دکل حفاری و اجزای آن که معمولا روی کامیون یا یدک کش نصب و در هنگام انتقال قابل جمع شدن هستند تجهیزات ثابت دستگاه را تشکیل می‌دهند. اجزای متشکل این قسمت عبارت است از:
 • دکل حفاری قرقره کابل مته قرقره کابل گلکش قرقره کابل لوله گذاری موتور دستگاه و دستگاه‌های انتقال نیرو بازوی حفاری
 1. تجهیزات متحرک: شامل ابزار خردکننده و گلکش است. ابزار خردکننده‌ ‎از پایین به بالا از قطعات زیر تشکیل می‌‍شود:
 • مته میله سنگین کننده جارز گیره کابل کابل گلکش

حفاری چاه آب به روش دورانی در حفاری به روش دورانی، با چرخش مته به دور خود، عمل خرکردن و حفر زمین صورت می‌گیرد که به طورهمزمان، مواد کنده شده با گردش جریان مایع حفاری تخلیه می‌شود. در این روش نیروی محرکه موتور توسط دستگاه‌های انتقال نیرو و سوزن حفاری (لوله‌های فولادی مخصوص) که به یکدیگر پیچ می‌شوند به سر مته منتقل می‌شود سپس به کمک پمپ‌های تعبیه شده، مایع حفاری از طریق لوله لاستیکی بر حسب جریان به داخل یا خارج سوزن ضمن خنک نمودن سر مته و جلوگیری از ریزش دیواره چاه، هدایت می‌شود.

مایع خروجی از چاه به حوضچه گل هدایت می‌شود تا در آن جا مواد حمل شده ته نشین و مایع حفاری تصفیه شده و عاری از مواد برای استفاده مجدد به حوضچه دیگری وارد می‌شود. سپس توسط پمپ دوباره به داخل چاه جریان یافته و در نتیجه، چرخه جریان مایع حفاری تا خاتمه حفاری ادامه می‌یابد.

حفاری چاه آب به روش دورانی در دو حالت زیر قرار می‌گیرد:

 • حفاری دورانی با گردش مستقیم حفاری دورانی با گردش معکوس

اجزای ماشین‌های حفاری دورانی به دو قسمت عمده تجهیزات ثابت و تجهیزات متحرک تقسیم می‌شوند.

 1. تجهیزات ثابت: ان قسمت از دستگاه‌های ماشین حفاری دورانی که عمدتا نیروی محرکه را تولید و انتقال می‌دهند و معمولا بر روی کامیون یا بر روی تریلر نصب شده‌‎اند، تجهیزات ثابت را تشکیل می‌دهند که مهم ترین اجزای آن به قرار زیر است:
 • دکل حفاری موتور میز دورانی پمپ پمپ گل پمپ مکنده کمپرسور
 1. تجهیزات متحرک یا ابزار خرد کننده‌‎از پایین به بالا شامل موارد زیر می‌باشند:
 • مته وزنه سوزن حفاری کلی هرزگرد

حفاری دستی - ماشینی در این روش نیروی کار انسان و وسایل و ابزار همکاری می‌کنند. به‌‎این معنی که‌‎ادوات حفاری ماشینی از قبیل مته و لوله و پمپ در خدمت نیروی کار انسان قرار می‌گیرد و به کمک یکدیگر حفر چاه‌‎انجام می‌شود. حفاری در این روش به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:

 • حفاری به روش فشار آب حفاری به روش تراکتوری

مراحل حفاری چاه آب

 • هدف مشخص کردن منطقه عملیات تعیین روش حفر بر آورد و برنامه‌‎انتخاب نقطه حفاری

تعیین روش حفاری انتخاب روش حفاری چاه آب به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که مهم ترین آن‌ها به شرح زیر است:

 • نوع سازند زمین شناسی امکانات تامین ماشین آلات حفاری هدف از حفاری چگونگی دستیابی به محل و شرایط نقطه حفاری قدرت و کارآیی دستگاه نسبت به مشخصات فنی پیش بینی شده‌‎اعتبارات تخصیص داده شده

حفاری چاه آب که بر روی زمین و به صورت دایره شکل به عرض عموماً 60 سانتیمتر تا 200 سانتی متر و اندازه‌های بیشتر برای اهداف مختلف از قبیل دفع فاضلاب، سیستم کانال هوا برای مترو، رسیدن به آب‌های زیر زمینی، چاه‌‎ارت ساختمان دفع ولتاژهای اضافه و…، حفر چاه جذبی یا آب باران یا چاهک‌هایی اکثرا به شکل استوانه‌‎ای و در برخی موارد مربع شکل حفر می‌گردد را حفاری چاه جذبی یا حفر چاه می‌گویند.

متخصصین حفاری چاه در شرکت آب خزر با استفاده‌‎از دستگاه حفاری، چاه شما را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

قیمت حفر چاه به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از: نوع خاک، نوع چاه، متراژ چاه، محل حفر چاه، ماشین و روش حفر چاه‌‎از اهم مواردی هستند که در قیمت حفر چاه تاثیر می‌گذارند.

قیمت دستگاه حفر چاه خانگی بیشتر از قیمت دستگاه حفر چاه صنعتی است. بنابراین چاه کن‌هایی که‌‎از دستگاه حفر چاه صنعتی استفاده می‌کنند قیمت بیشتری نیز دریافت می‌کنند. حفاری چاه آب دستی دیگر منسوخ شده‌‎است. حفر چاه آب و حفر چاه فاضلاب از خدمات پردرخواست شرکت آب خزر و انجام خدمات حفر چاه با مجهزترین دستگاه‌های حفر چاه‌‎امکان پذیر است. شما برای سرویس‌هایی اعم از حفر چاه نو با دستگاه، حفر چاه دستی و اتوماتیک، حفر چاه جذبی می‌توانید از بهترین مقنی حفر چاه به رایگان قیمت بگیرید و اجرای آن را به متخصصان  شرکت حفاری چاه آب خزر بسپارید.

مزایای و معایب حفاری چاه آب در کشورهای کم آب مثل ایران، چاه‌های آب نقشی حیاتی در صنعت کشاورزی ایفا می‌کنند. به طور کلی بسته به عمق سفره‌ی آب زیرزمینی، نوع چاه آب می‌تواند کم عمق، نیمه عمیق و یا عمیق باشد. چاه‌های کم عمق معمولاً به صورت دستی حفر می‌شوند ولی چاه‌های با عمق بیشتر جهت حفر نیازمند دستگاه‌های حفاری می‌باشند تا پس از اتمام حفاری مورد تکمیل و تجهیز قرار گیرند تا در نهایت با استفاده‌‎از پمپ، آب چاه به سطح زمین منتقل گردد.

عوامل موثر بر هزینه حفاری چاه هزینه حفاری چاه که توسط شرکت‌ها تعیین می‌شود به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از این عوامل عبارتند از: نوع خاک، نوع چاه، متراژ چاه، محل حفر چاه، ماشین و روش حفر چاه‌‎از مهم ترین مواردی هستند که در قیمت حفاری چاه تاثیر می‌گذارند.

به طور مثال قیمت حفاری چاه آب دستی با قیمت حفاری چاه آب با دستگاه متفاوت هستند. اگر چاه بدون انباری و فقط میله باشد، متراژ چاه براساس متر طول حساب می‌شود. اما اگر چاه دارای انباری باشد، متراژ بخشی که میله‌‎است به صورت حاصل ضرب طول در عرض در ارتفاع (متر مقنی) محاسبه می‌شود و متراژ انباری به صورت دو برابر حاصل ضرب طول در عرض در ارتفاع محاسبه می‌گردد.

به طور کلی قیمت حفاری چاه در زمین سخت (دژ) به وسیله کمپرسور به صورت توافقی بین کارفرما و متخصص تعیین می‌شود.

تیم ما با برخورداری از کارشناسان فنی و علمی‌مجرب با بیش از پنج دهه تجربه در زمینه ی حفاری چاه‌های نیمه عمیق و عمیق آب، لایروبی، کف شکنی و فرچه زنی و نصب و راه‌‎اندازی انواع پمپ‌های آب الکتروپمپ‌های شناور و شفت غلافت و کف کش و ارائه خدمات فنی و مشاوره‌‎ای جهت حفاری چاه‌های آب فعالیت می‌کند. کادر مجرب و آموزش دیده ما قادر به حفاری انواع چاه‌های عمیق و راه‌‎اندازی و نصب انواع پمپ‌های آب با بالاترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان برای شما عزیزان هستند.

شرکت حفاری چاه آب خزر دارای صلاحیت حفاری چاه آب و نیز جزء انجمن صنفی حفاران نمونه تهران است که در طول فعالیت خود بیش از هزار پروژه حفاری چاه آب را در کارنامه خود داشته و از این بابت نامی‌شناخته شده در این صنعت می‌باشد. این شرکت با استفاده‌‎از ماشین آلات حفاری روتاری و ضربه‌‎ای و کارگاه‌های مجهز و با بهره‌گیری از تیم فنی و مهندسی متخصص خدمات قابل اطمینانی را برای مشتریان فراهم می‌کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نفت، انرژی و صنایع وابسته