اطلاعات تماس
  • 093994*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140104076162319124

آغاز به خدمات رسانی مجدد آژانس نامیرا

کد: 140104076162319124

https://bit.ly/3I1ggvs

، (اخبار رسمی): آژانس سئوی نامیرا پس از طی کردن سالی پر از فراز و نشیب برای ساختار سازی سازمانی مجدد ، به اتمام رساندن پروژه‌های پیشین با متد سابق ، امروز با ساختاری سازمانی نو، نیروی انسانی حرفه‌ای و فرآیند‌هایی بهینه شده برای خدمات رسانی مجددا شروع به خدمت رسانی به کسب و کارها کرده است

آژانس سئوی نامیرا پس از طی کردن سالی پر از فراز و نشیب برای ساختار سازی سازمانی مجدد ، به اتمام رساندن پروژه‌های پیشین با متد سابق ، امروز با ساختاری سازمانی نو، نیروی انسانی حرفه‌ای و فرآیند‌هایی بهینه شده برای خدمات رسانی مجددا شروع به خدمت رسانی به کسب و کارها کرده است.

از مهم‌ترین تغییرات که بر جنس و نوع همکاری نامیرا با کسب و کارها تاثیر گذاشته است محدود کردن خدمات بوده که پس از شروع مجدد نامیرا خدمات رسانی خود را صرفا به :

محدود شده‌است.

به گفته متین صالحی ، مدیر عامل آژانس سئو نامیرا این محدود سازی خدمات صرفا برای افزایش کیفیت خدمات و تمرکز گرایی روی خدمت رسانی بر محوریت توانایی‌های نیروی انسانی و چهارچوب‌های نامیراست.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 093994*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه