کد: 140104216289719077

کتاب هزارتوی حقیقت به قلم آرین محمدی پور

کد: 140104216289719077

https://bit.ly/3cfx06o

، تهران , (اخبار رسمی): این کتاب شامل سه بخش اختصاصی است که مطالب نویسندگان به صورت جداگانه قرار داده شده است تا هر یک از آن‌ها بتوانند راه‌های رسیدن به حقیقت را به زیباترین شکل ممکن بیان کنند. کتاب هزارتوی حقیقت توسط سه تا از برترین نویسندگان کشور نوشته شده است.

کتاب هزارتوی حقیقت به قلم آرین محمدی پور
کتاب هزارتوی حقیقت به قلم آرین محمدی پور

کتاب هزارتوی حقیقت به قلم آقای آرین محمدی پور ، نویسنده، مدرس نویسندگی، داور و مدیر جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین کتاب هزارتوی حقیقت آرین محمدی پور

کتاب هزارتوی حقیقت به قلم آقای آرین محمدی پور، نویسنده، مدرس نویسندگی، داور و مدیر جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین؛

کتاب هزارتوی حقیقت یک راه درست برای رسیدن به حقیقتِ دنیا و زندگی ادم‌ها است.
همه ی ما می دانیم که در دنیایی زندگی میکنیم که از بذل تولد در آن گم شده ایم و برای رسیدن به حقیقت باید راه صحیح را پیدا کنیم تا از گمراه شدن دوری کنیم.
در دنیای ما انسان ها ، آنقدر راه و تجربیات مختلفی وجود دارد که اسم هزارتوی حقیقت درواقع زیبا ترین تشبیه برای این زندگی محسوب می‌شود.

شاید حالا بپرسید که راه‌های این هزارتو چیست؟!
حسی همانند عشق و احساسی مثل تنهایی ، شادی و غم ، احترام و دروغ و...
همه این‌ها راه های هزارتویی برای رسیدن به حقیقت در زندگی ما هستند.
هیچگاه نمی توان بدون آگاهی و شناخت، مسئله ای را درک نمود و چه برسد که آن مسئله، زندگی ما انسان‌ها باشد.
همهما زمانی میتوانیم به مقصدی مُعین برسیم که با راه های آن مسیر آشنا باشیم. کتاب هزارتوی حقیقت هدفی را به صورت دقیق توصیف نمی کند بلکه راه‌های درست رسیدن به هدف اصلی زندگی را تعریف می‌کند تا این چنین با راه‌های پیچیده دنیا آشنا شویم.

میتوانید من را بر روی جلد کتاب ببینید؛
وجود من در ابتدای این راه، یک نماد برای رسیدن به هدف است و قطعا هدف من چیزی بیش از درک و فهم اصول زندگی و پایبندی به انسانیت نیست.
من نمادی از وجود شما در ابتدای این راه هستم.
قطعا میتوانیم در کنار هم راه های پیچیده زندگی را برای رسیدن به اصل زندگی دریابیم.

نادانی و تلف کردن عمر بزرگترین اشتباه در طول زندگی هر فرد محسوب می‌شود
زیرا عمر از دست رفته را به هیچ گونه ای نمی توان جبران نمود.
فردی که راه های درست زندگی را نشناسد ، قطعا در این هزارتو گمراه خواهد شد و فردی که گمراه شود می تواند مسیر درست را بشناسد و حقیقت را دریابد اما فردی که به گمراهی محض ادامه می‌دهد قطعا یک نادان است و عمر خود را به بازی گرفته است.

کتاب هزارتوی حقیقت توسط سه تا از برترین نویسندگان کشور نوشته شده است که در ادامه با فضای ذهنی و رزومه حرفه ای هر یک از نویسندگان آشنا خواهید.
تمامی کلمات و جملات با دست‌های آنها بر روی صفحات کتاب نوشته نشده است و همه ی این جملات از قلب و ذهن آن ها ابراز شده است و دارای روح و انرژی توصیف ناپذیری است.

این کتاب شامل سه بخش اختصاصی است که مطالب نویسندگان به صورت جداگانه قرار داده شده است تا هر یک از آن‌ها بتوانند راه‌های رسیدن به حقیقت را به زیباترین شکل ممکن بیان کنند.

تو هم میتوانی در کنار من بمانی و دستان مرا بگیری و باهم از هزارتوی حقیقت بگذریم و به هدف خود برسیم‌

با مطالعه این کتاب می‌توانیم حرکت در این هزارتو و درک مسیرهای مختلف زندگی را باهم با آغاز می‌کنیم.

نویسندگان کتاب:

آرین محمدی پور / حمیرا رنجبر / فاطمه نصر اصفهانی

چاپ در انتشارات کدیور

این کتاب در بهمن ۱۴۰۰ به تیراژ ۱۰۰۰ جلد به چاپ رسید و در فروردین ۱۴۰۱ در تیراژ ۱۰۰۰ جلد به چاپ‌ دوم خود رسید

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ارین محمدی پور

شرکت نویسندگی و دفتر جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

منتشر شده در سرویس های:

رسانه‌ها | روانشناسی و موفقیت