اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140105116333719355

کیوشی دکتر سید حسن طیبی، نایب ریاست خاورمیانه هاپکیدو هوشینکوان برزیل

کد: 140105116333719355

https://bit.ly/3SoFhFx

، تهران , (اخبار رسمی): کیوشی دکتر سید حسن طیبی کمربند مشکی دان ۷ جهانی و نایب ریاست دائم خاورمیانه و ایران در فدراسیون بین المللی هاپکیدو هوشینکوان برزیل شد.

کیوشی دکتر سید حسن طیبی دان۷ و نایب ریاست خاورمیانه هاپکیدو هوشینکوان برزیل
کمربند مشکی دان۷ جهانی و نایب ریاست دائمی خاورمیانه و ایران در فدراسیون بین المللی هاپکیدو هوشینکوان

طی حکمی از سوی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون بین المللی هاپکیدو هوشینکوان، جناب آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی به عنوان نایب ریاست دائم در ایران و خاورمیانه در فدراسیون بین المللی هاپکیدو هوشینکوان برزیل منصوب شد. همچنین حکم کمربند مشکی دان ۷ جهانی به ایشان اهداء و حکمشان تقدیم شد.

مدارک نمایندگی نایب ریاست خاورمیانه و ایران و همچنین اخذ کمربند مشکی دان ۷ هاپکیدو هوشینکوان کاملاً به صورت قانونی است.

معرفی GM.Dr.Edmilson Macario Da Silva

بنیانگذار و ریاست جهانی این فدراسیون (Hoshinkwan)، جناب آقای GM.Dr.Edmilson Macario Da Silva اهل کشور برزیل است.

  •  وی دان ۱۰ هنرهای رزمی در رشته هاپکیدو هوشینکوان
  •  بنیانگذار و ریاست جهانی Kaisha kunin hapkido
  •  ریاست کنفدراسیون هاپکیدو هوشینکوان برزیل که به صورت قانونی در کشور برزیل به ثبت رسیده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

کنفدراسیون جهانی استریت فایتر

کنفدراسیون جهانی استریت فایتر به صورت صددرصد قانونی جهت ثبت فدراسیون ، سازمان ، انجمن ، سبک ، سیستم ، کمیته ، آکادمی ، باشگاه های ورزشی در لِوِل های بین المللی و جهانی بنیان شده و از سال ۲۰۰۵ فعال می باشد .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]