اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140207167517523638
در دسترس نیست

مدیریت استراتژیک

کد: 140207167517523638

، (اخبار رسمی): مدیریت استراتژیک را می‌توانیم مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی تعریف کنیم که یک مدیر انجام می‌دهد و نتیجه عملکرد شرکت را تعیین می‌کند. در واقع مدیریت کسب و کار بدون داشتن مدیریت استراتژی معنایی ندارد.

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک رسا

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک اصطلاح گسترده‌تری است که نه تنها شامل مراحلی است که از قبل شناسایی شده‌اند بلکه مراحل اولیه تعیین ماموریت و اهداف یک سازمان در چارچوب محیط بیرونی آن را نیز شامل می‌شود. مراحل اساسی مدیریت استراتژیک را می‌توانیم از طریق استفاده از مدل‌های مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار دهیم.

1.    انجام یک تحلیل زیست محیطی

2.    ایجاد جهت گیری سازمانی

3.    تدوین استراتژی سازمانی

4.    اجرای استراتژی سازمانی

5.    ارزیابی و کنترل استراتژی

دیگر مزایای مدیریت استراتژیک برای سازمان شما:

 • امکان شناسایی، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت‌ها را فراهم می‌کند.
 • یک دیدگاه عینی از مشکلات مدیریتی ارایه می‌دهد.
 • نشان دهنده چارچوبی برای بهبود هماهنگی و کنترل فعالیت ها است.
 • اثرات شرایط و تغییرات نامطلوب را به حداقل می‌رساند.
 • به تصمیمات بزرگ اجازه می‌دهد تا از اهداف تثبیت شده بهتر حمایت کنند.
 • امکان تخصیص موثرتر زمان و منابع به فرصت‌های شناسایی شده را فراهم می‌کند.
 • باعث می‌شود منابع کم تر و زمان کمتری به اصلاح تصمیمات اشتباه یا تک کاره اختصاص داده شود.
 • چارچوبی برای ارتباط داخلی میان پرسنل ایجاد می‌کند.
 • به یکپارچه سازی رفتار افراد در یک تلاش کلی کمک می‌کند.
 • قانون پایه‌ای برای شفاف سازی مسئولیت های فردی فراهم می‌کند.
 • به تفکر رو به جلو تشویق می کند.
 • یک رویکرد مشارکتی، یکپارچه و مشتاق برای مقابله با مشکلات و فرصت‌ها فراهم می‌کند.
 • نگرش مطلوب نسبت به تغییر را تشویق می‌کند.
 • به مدیریت یک کسب وکار نظم و ترتیب می‌دهد

مدیریت استراتژیک فرایندی است که در آن سازمان ها برای تعیین اهداف و راهبردهای خود، تحلیل محیط داخلی و خارجی خود را انجام می دهند و برنامه های عملیاتی برای دستیابی به این اهداف را تعریف می کنند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک، بهبود عملکرد سازمان در مقابل چالش های محیط کسب و کار است.

خدمات مرتبط با مدیریت استراتژیک کدامند

1. تحلیل محصولات و بازار: شامل بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان در بازار، شناسایی فرصت ها و تهدیدات رقابت، تحلیل رقابتگران و تعامل با مشتریان.

2. برنامه راهبرد: شامل تعریف اهداف کوتاه و بلند مدت، تعادل سبز (Balanced Scorecard)، استخلاص راهبردهای کسب و کار.

3. تحلیل محیط داخلی: شامل تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان، تحلیل منابع انسانی، تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی.

4. برنامه عملیاتی: شامل برنامه ریزی عمومی، برنامه راهبردی، برنامه های عمومی و پروژه های خاص.

5. اجرای استراتژی: شامل مدیریت پروژه ها، کنترل و نظارت بر عملکرد، اجرای تغییرات سازمان.

شرکت مشاوره رسا یک شرکت است که به سازمان‌ها و شرکت‌ در توسعه، بهبود و مدیریت بهینه فعالیت‌های کسب و کارشان کمک می‌کند. این شرکت‌ با استفاده از تحلیل داده‌ها، روش‌های نوین مدیریت و استراتژی‌های بازاریابی، به سازمان‌ها در افزایش سودآوری، رقابت پذیری و رشد کمک می‌کنند. آن‌ همچنین مشاوره در زمینه تجارت الکترونیک، بازاریابی دیجیتال و بهبود عملکرد عملگر های بخش خصوصی را نیز ارائه میدهد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان