اطلاعات تماس
  • 093901*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140211297824025266
در دسترس نیست

شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟

شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟

کد: 140211297824025266

، (اخبار رسمی): شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟

شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟
قانون کار سال جدید

شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟

شورای عالی کار چگونه قانون کار سال جدید را مشخص می‌کند؟

همانطور که از نام آن پیداست، شورای عالی کار، متشکل از اعضای مختلفی است که با همکاری یکدیگر بر طبق قانون کار و شرایط اقتصادی کشور در مورد حداقل دستمزد کارگران و قانون کار سال جدید تصمیم گیری می‌کنند.

برای اینکه حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان رعایت شود و مبلغ اعلامی توسط شورای عالی کار متناسب با شرایط اقتصادی باشد، اعضای مختلفی در این شورا فعالیت می‌کنند. اعضای شورای عالی کار شامل افراد زیر می‌شوند:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

حقوق و دستمزد کارگران هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می گردد و معمولا از اول هر سال قابلیت اجرایی پیدا می کند.

یکی از مواردی که در بخشنامه اعلامی شورای عالی کار به چشم می خورد، حداقل حقوق و دستمزد سایر سطوح مزدی است که افزایشات حقوق این دسته با حداقل دستمزد سال متفاوت می باشد.

سایر سطوح مزدی

در حالت کلی سایر سطوح مزدی به دسته ای از کارگران گفته می شود که سال قبل، حقوق (مزد) آنها از حداقل های تعیین شده بیشتر بوده است.

برای مثال حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ روزانه مبلغ 250,393,1 ریال بوده است کارگری که در سال ۱۴۰۱ روزانه مزد (حداقل حقوق) 000,500,1 ریالی دریافت کرده است، جزء دسته سایر سطوح مزدی خواهد بود و لذا حقوق وی در سال ۱۴۰2 مطابق افزایشات سایر سطوح مزدی خواهد بود.

معمولا این افزایش حقوق به صورت درصد به علاوه مبلغ ثابت خواهد بود. در بخشنامه موضوع سال ۱۴۰2 حداقل دستمزد سایر سطوح موضوعی به صورت زیر تعریف شده است.

" از اول سال ۱۴۰2 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۲۱% به اضافه روزانه مبلغ 596,83 ریال افزایش می یابد."

یعنی برای کارگر موردنظر در مثال ما حداقل مزد روزانه به صورت زیر خواهد بود :

596,898, 1= 596 /83 + %21/1 *000,500,1

چنانچه این مبلغ به دست آمده کمتر از حداقل های دستمزد آن سال باشد، حداقل دستمزد ملاک حقوق دستمزد کارگر خواهد بود.

در حالت کلی 3 دسته از کارگران مشمول سایر سطوح مزدی خواهند بود:

کارگرانی که سال قبل با توافق کارفرما، با مزد روزانه بالاتری از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، کار کرده اند.

 کارگرانی که بیشتر از یکسال در همان کارگاه با حداقل های قانونی مشغول به کار بوده اند و در سال‌ قبل پایه سنوات دریافت کرده‌اند.

 کارگرانی که در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول به کار بوده اند و در گروه 2 و 2 به بالا قرار گرفته اند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 093901*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

کار و استخدام | حقوقی و قانون