مهامکس

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • با هدف دسترسی آسان و ارزان محققین به خدمات آنالیز مواد شیمیایی انجام شد:

    راه اندازی و ارتقا وب سایت پلتفرم مهامکس

    باتوجه به نیاز محققان و صنایع، پلتفرم مهامکس از خرداد ماه 97 وب‌سایت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. هدف از ایجاد این ...