مهامکس

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • خدمت تازه مهامکس رونمایی شد

    آنالیز رامان کار خود را شروع کرد

    خدمت تازه مهامکس با نام آنالیز طیف سنجی رامان در وب سایت مهامکس به آدرس mahamax.com آماده استفاده دانشجویان، محققین ...

  • با هدف دسترسی آسان و ارزان محققین به خدمات آنالیز مواد شیمیایی انجام شد:

    راه اندازی و ارتقا وب سایت پلتفرم مهامکس

    باتوجه به نیاز محققان و صنایع، پلتفرم مهامکس از خرداد ماه 97 وب‌سایت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. هدف از ایجاد این ...