مدیر پیامک

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت
  • با هدف ارائه خدمات و ارائه خدمات انجام شد:

    ارتقا و بهینه سازی سایت مدیر پیامک

    باتوجه به درخواست‌های مکرر کاربران، وب سایت جدید مدیر پیامک از تاریخ 1398/04/02 به روزرسانی و به صورت رسمی فعالیت خو ...