میوه خشک موژان

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • خواص میوه خشک آناناس

    آناناس میوه ای است که ریشه آن از جنوب برزیل و کشور پاراگوئه بر می گردد. بزرگی بوته این میوه تا ۱۰۵ متر هم نیز می رشد ...