شرکت مهندسی رسپاد بسپار آریا

صنعت پلیمر، لاستیک، پلاستیک، رنگ، رزین و کامپوزیت