پالت

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • با هدف ارائه خدمات بهتر و به روزتر به طراحان کشور انجام شد:

    سایت پالت به روزرسانی شد

    باتوجه به درخواست‌های مکرر کاربران، وب سایت جدید پالت از ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ به روزرسانی شد و به صورت رسمی فعالیت خود ر ...