اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395040860085357

درباره صورت های مالی 12 ماهه سال قبل؛

بانک تجارت به 6 سئوال سازمان بورس پاسخ داد

کد: 1395040860085357

https://goo.gl/vuZ5jL

، تهران , (اخبار رسمی): بانک تجارت طی 12 ماه منتهی به 29 اسفند گذشته (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 132 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد داشته اما نسبت به آخرین سود اعلامی یعنی 158 ریال، 16 درصد کاهش یافته است.

بانک تجارت در بورس

به گزارش اخبار رسمی، به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در پی انتشار صورت های مالی سال گذشته  این بانک، مشخص شد این بانک 4.57 هزار میلیارد تومانی طی 12 ماه منتهی به 29 اسفند گذشته (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 132 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از افزایش50 درصدی جمع درآمدهای مشاع اما نسبت به آخرین سود اعلامی یعنی 158 ریال 16 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، "وتجارت" در حالی سود هر سهم سال مالی جاری را 167 ریال پیش بینی کرده و در محدوده قیمتی 100 تومانی هر سهم حمایت جدی می شود که سازمان بورس درباره صورت های مالی 29 اسفند سال گذشته خواهان ارایه توضیحات و مدارک در رابطه با 6 موضوع تغییر بااهمیت مبلغ حق الوکاله و کاهش با اهمیت سهم بانک از درآمدهای مشاع ، کاهش 60 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول، افزایش 26 درصدی درآمد کارمزد بابت سایر خدمات، افزایش سود حاصل از فروش دارایی های ثابت و کاهش سود سود حاصل از فروش اموال تملیکی ،  افزایش 27 درصدی از سود حاصل از فروش سهام شرکت ها و افزایش 38 درصدی وجه التزام تسهیلات اعطایی شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک تجارت

بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور از ادغام 11 بانک ایران و انگلیس ، بین المللی ایران و ژاپن ، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه ، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان و کار با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال سیس و ثبت رسید و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه