اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395041261105498

در سازمان بهره وری انرژی ایران

کارگروه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تشکیل شد

کد: 1395041261105498

http://j.mp/297gXRJ

، تهران , (اخبار رسمی): درراستای پیاده سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی درسابا، کارگروه تخصصی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دراین سازمان تشکیل شد.

کارگروه تخصصی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

به گزارش اخبار رسمی به نقل ازروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران: دراین کارگروه که متشکل ازمدیران و متخصصین ارشد بخش های مختلف ساباست راهکارهای اجرایی مفاد قانون اصلاح الگوی مصرف مورد بحث وبررسی قرارمی گیرد.

بنا براین گزارش، یکی از وظایف اصلی این کارگروه همکاری ،هدایت و ارائه مشاوره به سازمان ها و نهادهای مرتبط و مذکوردرقانون اصلاح الگوی مصرف جهت اجرای صحیح مفادآن است،ضمنا ازمهمترین اهداف این کارگروه هدایت و انطباق فعالیت ها و پروژه های سابا براساس مفاد قانونی مرتبط است که دقیقا در راستای اهداف مذکور در این قانون ازجمله جلوگیری ازاتلاف انرژی،استفاده اقتصادی و بهره برداری بهترازانرژی،حفظ محیط زیست و کمک به توسعه پایداراست.

براساس این گزارش: اولین نشست این کارگروه در اول تیرماه سال جاری در سابا برگزارشد،لازم به ذکراست:مفاداجرایی این قانون درراستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درزمینه اصلاح الگوی مصرف و اقتصادمقاومتی درکشور است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان بهره وری انرژی

سازمان بهره­ وری انرژی ایران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآئی انرژی تشکیل گردیده است. موضوع فعالیت سازمان عبارت است از توسعه مدیریت تولید، تقاضا و مصرف انرژی جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست، از طریق انجام مطالعات، تحقیق توسعه، آموزش، انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی، فنی و تخصصی .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نفت، انرژی و صنایع وابسته