اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042064015498

قدردانی ازسابا به عنوان سازمان سبز

کد: 1395042064015498

http://goo.gl/eZGUkQ

، تهران , (اخبار رسمی): مراسم بین المللی قدردانی و اعطای نشان به سازمان های سبز دراتریش برگزار می شود.

قدردانی از سابا درمراسم بین المللی اعطای نشان به سازمان های سبز

به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران، مراسم بین المللی قدردانی و اعطای نشان به سازمان های سبز که درتاریخ11 لغایت 15مهرماه سال جاری درشهر سالزبورگ اتریش برگزار می شود، ویژه سازمان هایی است که بااتخاذ رویکرد ازمدل های مدیریت سبز درپنچ سال اخیر استفاده کرده اند و ازسوی انجمن مدیریت سبز ایران مورد ارزیابی قرارگرفته و گزارش عملکرد و نتایج اقدامات آنان به بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز و آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا ارسال شده است.

براساس این گزارش:این مراسم باحضور شخصیت های بین المللی،بیش از یکصد صنعت درحوزه های متعدد،کار آفرینان و سرمایه گذاران سبزبا هدف معرفی توانایی های بالقوه و بالفعل سازمان های کشورمان درحوزه مدیریت سبز که با وجود تمام چالش های اقتصادی و مالی که در سال های اخیرداشته اند، هرگز توسعه پایداررا ازدستورکارخارج نکردند،برگزار می شود.

این گزارش می افزاید:دراین مراسم نسبت به قدردانی و اعطای نشان به مدیرانی که مسئولیت های اقتصادی سازمان خود رابا مسئولیت زیست محیطی همزمان مدیریت کرده اند،اقدام می شود ازسابا نیزبه جهت کسب نتایج سبز درپروژه های خود قدردانی صورت می پذیرد.دراین اقدام علاوه بر معرفی سازمان های سبز کشورمان دررسانه های بین المللی، امکان مذاکره با سرمایه گذاران اروپایی نیز فراهم شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان بهره وری انرژی

سازمان بهره­ وری انرژی ایران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآئی انرژی تشکیل گردیده است. موضوع فعالیت سازمان عبارت است از توسعه مدیریت تولید، تقاضا و مصرف انرژی جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست، از طریق انجام مطالعات، تحقیق توسعه، آموزش، انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی، فنی و تخصصی .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

محیط زیست