اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051980205807

انتخاب بیمه گرتکمیلی درمانی بازنشستگان کشور

کد: 1395051980205807

http://goo.gl/RoLfXr

، تهران , (اخبار رسمی): با پایان یافتن زمان قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی، آیین بازگشایی پاکت های مناقصه برگزار و شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی انتخاب شد

انتخاب بیمه گرتکمیلی درمانی بازنشستگان کشور

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان بازنشستگی، کمیسیون مناقصه بیمه تکمیلی درمان، شرکت آتیه سازان حافظ را به عنوان برنده مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، از کار افتادگان و افراد تحت تکفل آنان در سراسر کشور و وظیفه بگیران به مدت یک سال انتخاب کرد.

حدود دو میلیون نفر از بازنشستگان کشوری به همراه افراد تحت تکفل آنان، تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی درمان قرار دارند که از این تعداد 45 درصد مرد و 55 درصد زن هستند.

قابل ذکر است که شرکت آتیه سازان حافظ نزدیک به یک دهه شرکت بیمه گر بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری است ودر آیین بازگشایی پاکت ها شرکت بیمه گر «آتیه سازان» نازلترین قیمت را ارائه داد.

بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، بیمه ای تمایلی و اختیاری است که هرساله بازنشستگان را مورد حمایت قرار می دهد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

بهداشت و درمان | شهر و جامعه