اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395052789285807

استقبال بین المللی ازطرح کفایت بازنشستگی

کد: 1395052789285807

http://goo.gl/n2bgIA

، تهران , (اخبار رسمی): طرح کفایت بازنشستگی که در سال 2015 ارائه و در بین کشورهای عضو اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی اجرایی شد، مورد استقبال گسترده کشورهای عضو این اتحادیه قرار گرفته است.

استقبال بین المللی ازطرح کفایت بازنشستگی

به گزارش اخبار رسمی به نقل  از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، این مدل در سال 2015 ارائه شده و مورد استقبال بی نظیر کشورهای عضو اتحادیه بین المللی تامین اجتمای (ISSA) قرار گرفته است.
کفایت به معنی طراحی، تأمین مالی، ارائه و مدیریت مزایای بازنشستگی است و هدف اصلی آن، اطمینان و تضمین درآمد کافی در دوران بازنشستگی، پایداری بار مالی بین نسلی، افزایش دامنه پوشش و غیره است.
این گزارش حاکی است که مدل یا طرح کفایت بازنشستگی، براساس پارامترهایی شکل گرفته و شاخص هایی نیز برای سنجش ارزش این پارامترها درنظر گرفته شده است. از جمله این پارامترها می توان به سطوح مزایا، خروج از بازار در سن مناسب، کفایت اداری، تعامل با سایر مزایای بازنشستگی، انصاف بین نسلی، امنیت کفایت و میزان پوشش مزایا اشاره کرد؛ هدف از انتخاب این هفت پارامتر، بررسی جوانب مختلف و دستیابی به اهداف کفایت در سطوح فردی و اجتماعی است. 
نتایج حاصل از اجرای این طرح حاکی از آن است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه، سن نرمال بازنشستگی برای زنان و مردان با پرداخت حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 60 سال است که در این صورت، شخص، واجد شرایط دریافت این مزایا خواهد بود.
همچنین در منطقه اروپا، سن بازنشستگی انعطاف پذیر بوده و از سن 61 سالگی شخص واجد شرایط دریافت مزایا می شود که پرداخت مزایا، با توجه به سابقه پرداخت حق بیمه متفاوت است و درصورتی که شخص دارای شرایط خاصی باشد، می تواند از حداقل مزایای بازنشستگی بهره مند شود.
در منطقه آمریکا نیز سن بازنشستگی برای مردان 62 سال و برای زنان 57 سال با حداقل پرداخت 20 سال حق بیمه است که موارد استثنایی نیز در این میان وجود دارد؛ از جمله اینکه، برای کارگران فصلی و ساختمانی 10 تا 15 سال پرداخت حق بیمه درنظر گرفته می شود.
در منطقه آفریقا، سن بازنشستگی وابسته به حرفه ی کارگرِ تحت پوشش متفاوت است، به عنوان مثال برای مشاغل کارگری 56 سال، مشاغل دفتری 58 سال، مدیران 60 سال و پزشکان، قضات و استادان دانشگاه 63 سال درنظر گرفته شده است. اما به طور میانگین سن بازنشستگی در منطقه آفریقا 60 سال است که برای بازنشستگی پیش از موعد با در نظر گرفتن مستمری بازنشستگی کمتر، بازنشستگی با 55 سال نیز امکان پذیر خواهد بود.
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) که اکنون شامل 350 سازمان از بیش از 150 کشور جهان است، در قرن 19 برای پاسخ نیاز کارگران صنعتی اروپا که از بیکاری، سن بالا، بیماری، ناتوانی رنج می بردند شکل گرفت و اکنون بیش از هشت دهه از عمر آن می گذرد. 
 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]