اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950705138055807

توجه OECD به انجام محاسبات اکچوئری درآسیا

کد: 13950705138055807

https://goo.gl/xGie8Z

، تهران , (اخبار رسمی): سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توجه ویژه ای به انجام محاسبات اکچوئری در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد.

توجه OECD به انجام محاسبات اکچوئری درآسیا

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان بازنشستگی کشور، این سازمان از سال 1982 میلادی، اطلاعات مرتبط با محاسبات بیمه ای (اکچوئری) کشورهای عضو و روش های مرتبط با این نوع محاسبات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در مدت 34 سال گذشته، اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادهای رسمی کشورهای عضو OECD بدست آورده و یافته هایی چون میزان حق بیمه و میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد.
همچنین این سازمان از سال 1983 میلادی، اطلاعات بدست آمده از محاسبات بیمه ای کشورهای عضو را با سرفصل های جدید تدوین کرده است. در سال های اخیر نیز، ترازنامه و احکام بیمه ای منطقه آسیا و اقیانوسیه را براساس چارچوب آماری این سازمان تنظیم کرده و با انتشار یک سالنامه بیمه ای به بیان چشم انداز بیمه ای در جهان می پردازد.
سالنامه بیمه ای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هر ساله با انتشار آمار رسمی بیمه ای کشورهای عضو، اطلاعات کاملی از انواع بیمه، میزان حق بیمه، مطالبات بیمه ای، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، تعداد شرکت های بیمه ای و کارکنان تحت پوشش این شرکت ها را ارائه می کند.
این نشریه علاوه بر ارائه اطلاعات آماری بیمه، با هدف بهبود عملکرد صنعت بیمه ای و سلامت در جهان، به ارائه مطالب ارزشمندی در زمینه توسعه بخش های مختلف بیمه ای در کشورهای تحت پوشش می پردازد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تبلیغات و روابط عمومی