اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951102224405807

پژوهشی درباره ریسک پذیری سالمندان

کد: 13951102224405807

https://goo.gl/uCa5Jt

، تهران , (اخبار رسمی): محققان با اسکن مغز سالمندان مشخص کردند که با کاهش ماده خاکستری مغز سالمندان، ریسک گریزی در میان این افراد بیشتر می شود.

پژوهشی درباره ریسک پذیری سالمندان

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از روزنامه گاردین، با ورود افراد به دوران سالمندی، آن ها به تدریج محافظه کار می شوند. اما چه چیزی پشت این رفتار محافظه کارانه سالمندان نهفته است، معمایی که تا پیش از این حل نشده بود.
محققان با اسکن از مغز سالمندان کشف کرده اندکه تغییرات در ماده خاکستری مغز می تواند در واکنش خطرپذیری فرد اثرگذار باشد.
محققان در یکی از آزمایش های علمی، مغز ۵۲ داوطلب ۱۸ تا ۸۸ ساله، حجم ماده خاکستری در یک منطقه از مغزکه قشر آهیانه ای خلفی مغز نامیده می شود را اسکن و مشخص کردند در افرادی که تصمیم های محافظه کارانه می گیرند و ریسک گریز هستند، این بخش از مغز تمایل به کوچک شدن دارد. بنابراین، دانشمندان تلاش کردند تا ضمن تمرکز بر قشر آهیانه مغز، میان رفتار ریسک پذیری و بخش های دیگر مغز نیز ارتباط برقرار کنند.
دریک آزمایش دیگر، از شرکت کنندگان خواسته شد تا نسبت به تغییر پاداش های مالی تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال، داوطلبان در پایان آزمایش می توانند بدون ریسک ۵ دلار دریافت کنند یا در قرعه کشی برای ۲۰ دلار شرکت کنند که در این صورت شانس آن ها ۲۰ درصد خواهد بود. پس از آزمایش به هر داوطلب، نمره ای داده می شد که نشان دهنده تمایل فرد به انجام ریسک است. شرکت کنندگانی که امتیاز تضمین شده یعنی ۵ دلار را انتخاب کردند، نسبت به افرادی که قرعه کشی را برگزیدند، سالمندتر بودند.
به عقیده محققان دانشگاه ییل کنتیکت آمریکا، ماده خاکستری مغز، با افزایش سن کاهش می یابد. درصورتیکه، دو فاکتور سن افراد و حجم ماده خاکستری هردو با هم درنظر گرفته شود، ماده خاکستری مغز به نسبت سن افراد، فاکتور مهم تری به شمار می آید.
همچنین از دیدگاه محققان، یافته های اخیر، ضمن اینکه منجر به افزایش مهارت های تصمیم گیری افراد می شود، از نظریه رفتاری ریسک گریز بودن سالمندان درنتیجه کاهش ماده خاکستری مغز نیز حمایت می کند.
به طورکلی، ریسک گریز بودن افراد یک فاکتور مهم برای آن ها محسوب می شود. افراد در دوران نوجوانی بیشتر به انجام فعالیت های خطرناک علاقه مند هستند؛ به همین علت، جوانان و نوجوانان در هنگام رانندگی خطرپذیرتر هستند، اما افراد در سنین بالاتر، افراد ریسک گریزی هستند.
بنابراین، ماده خاکستری مغز با گذشت زمان و افزایش سن کاهش یافته و کاهش رفتارهای خطرآفرین در سالمندان درنتیجه کاهش مقدار ماده خاکستری در مغز است. بزرگسالانی که تمایل کمتری به خطرکردن دارند و ریسک گریز هستند، ماده خاکستری کمتری دارند. درنتیجه، میان کاهش خطرپذیری، کاهش ماده خاکستری مغز و سالمندی رابطه معناداری وجود دارد.
همانگونه که فراتر از ذهن است که چگونه مغز می تواند نوسانات حاصل از رفتارهای ریسک پذیری را درخود حفظ کند، باید درنظر داشت، درصورتیکه از کاهش و تحلیل ماده خاکستری در سالمندان جلوگیری شود، از ریسک گریز بودن آن ها نیز جلوگیری شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تبلیغات و روابط عمومی