اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951105225865807

ضرورت توجه به آموزش بازنشستگان و خانواده ها

کد: 13951105225865807

https://goo.gl/ZXQokc

، تهران , (اخبار رسمی): آموزش به کارکنان، بازنشستگان کشوری و خانواده های آنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ضرورت توجه به آموزش بازنشستگان و خانواده ها

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، نعمت الله ایزدی،رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری دبا تاکید بر این موضوع گفت: هر فردی که وارد دستگاه اجرایی می شود آینده ای دارد که پس از ۳۰ سال و در زمان بازنشستگی برای او رقم می خورد.
ایزدی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهادی فراگیر که مخاطبان آن بازنشستگان هستند، می باید آموزش را در حوزه های مختلف و برای مخاطبان خود شامل کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران و خانواده آنان اجرا کند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت هایی که در هیات مدیره صندوق وجود داشته، هر یک از اعضا در بخشی از حوزه های کاری صندوق از جمله آموزش، مسوولیتی را بر عهده گرفتند. ضمن اینکه تصویب بودجه آموزش و نظارت بر عملکرد آن، نیز برعهده هیات مدیره است و مقایسه بودجه آموزشی با گذشته نشان از توجه هیات مدیره صندوق به امر آموزش دارد.
کمال الدین پیرموذن، عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز درخصوص ضرورت آموزش، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت صندوق بازنشستگی کشوری، همکاری میان بخشی است که به ندرت در سایر دستگاه های اجرایی اتفاق می افتد.
پیرموذن با بیان اینکه هر دستگاه نیروی انسانی خود را به صورت مجزا آموزش می دهد، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری نهادی است که علاوه بر آموزش به کارکنان و بازنشستگان، کارکنان سایر نهادهای اجرایی را با هزینه خود آموزش داده است.
وی با اشاره به ارائه آموزش های تخصصی در ستاد و نمایندگی صندوق در استان های کشور، تاکید کرد: نخستین بار است که آموزشی در یک سازمان به صورت فراگیر و گسترده در سطح ستاد و استان های سراسر کشور اجرا می شود و این یکی از آثار همکاری های میان بخشی است.
محمدمهدی انتشاری، دیگر عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تاکید بر اهمیت آموزش به کارکنان و مخاطبان سازمانی، اظهار داشت: در گذشته آموزش در صندوق بازنشستگی کشوری تنها به یک مرکز با فعالیت های اندک محدود می شد، اما به دلیل تفکر مدیران صندوق در دو سال و نیم اخیر، برای بهینه سازی، افزایش کیفیت فعالیت ها، سرعت عمل در ارائه خدمات، اثرگذاری و بهره وری در سازمان، آموزش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی بر اثربخشی آموزش ها تاکید کرد و گفت: مهم این است که آموزش ارائه شده اثربخش باشد و این امر نیازمند دریافت بازخورد از مخاطبان سازمان و میزان افزایش رضایتمندی ها پس از ارائه آموزش است. همچنین رضایت‏مندی ارباب رجوع تنها به ستاد صندوق و در تهران محدود نمی شود و باید در تمام استان ها خدمات به گونه ای صورت گیرد که رضایت مراجعان را به دنبال داشته باشد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | تبلیغات و روابط عمومی