اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951106226725807

از سوی کانون های بازنشستگی کشوری اعلام شد

اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال کار

کد: 13951106226725807

https://goo.gl/5ftiUN

، تهران , (اخبار رسمی): کانون های بازنشستگی کشوری با ارسال نامه ای به شورای نگهبان به مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن اعتراض کردند.

اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال کار

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، در نامه سرگشاده جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله ۱۲ کانون بازنشستگی استان تهران به شورای نگهبان که روز سه شنبه منتشر شد، آمده است: ما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت صریح خود را با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام می کنیم.
در این نامه با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در ایران، تاکید شده است: آنچه مشخص است آن که، براساس آمار رسمی منتشر شده، صندوق های بازنشستگی من جمله صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل تصویب قوانین و مقررات در چند دهه گذشته در مجلس، دولت یا سایر مراجع تصمیم گیر، با شرایط بحرانی کنونی مواجه شده اند.
بازنشستگان کشوری متشکل در کانون های بازنشستگان همچنین ضمن گلایه از بی توجهی به نظرات کارشناسی و محاسبات بیمه ای در تصمیمات مرتبط به حوزه بازنشستگی، اعلام کردند: محاسبات بیمه ای نشان می دهد که مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسی و در نظر گرفتن بار مالی آن ها تصویب شده است. از آنجایی که مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی در تمام دنیا بین نسلی است، بنابراین، پیامدهای هرگونه تصمیم، می بایست در میان مدت و بلندمدت و نه صرفاً برای یک یا دوسال محاسبه شود و به همین دلیل، از شورای نگهبان تقاضا داریم ضمن بررسی همه جانبه و دریافت نظرات کارشناسان که عموماً بر مخالفت با این مصوبه تاکید دارد، توجه نمایند.
در ادامه این نامه سرگشاده تاکید شده است: مخالفت ما بازنشستگان کشوری، فراتر از ضرورت تامین بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ چراکه به تجربه ثابت شده است که دولت ها صرفاً بار مالی این گونه مصوبات را در کوتاه مدت (سال اول اجرا) تامین می کند، بنابراین نمی توان به اجرای این تعهدات برای بلندمدت امید بست.
کانون های بازنشستگی امضاء کننده نامه، خواهان رد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان شده و تصریح کرده اند: از آنجایی که منابع صندوق های بازنشستگی حاصل یک عمر سرمایه گذاری کارکنان دیروز و بازنشستگان امروز است و همچنین منابع صندوق های بازنشستگی از جنس حق الناس است و هرگونه تعرض به این منابع، فراتر از اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و خلاف شرع تلقی می شود، در نتیجه، خواهان آن هستیم که با این مصوبه مجلس موافقت نکنید تا جامعه بازنشستگان، با توجه به محدودیت های شدید دولت در تأمین منابع مالی، از آینده مطمئن تر برخوردار شده و از آسیب بیشتر به صندوق های بازنشستگی نیز جلوگیری شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | تبلیغات و روابط عمومی