اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951113230245807

اعطای جایزه ملی تعالی آموزش به صندوق بازنشستگی

کد: 13951113230245807

https://goo.gl/M1X4nC

، تهران , (اخبار رسمی): نشان دو ستاره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به صندوق بازنشستگی کشوری اعطا شد.

اعطای جایزه ملی تعالی آموزش به صندوق بازنشستگی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، امیرحسین غلام زاده،مدیرکل امور اداری صندوق بازنشستگی کشوری این خبر را اعلام کرد و گفت: چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور با حضور چهره های علمی کشور در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد.
وی بیان کرد: در این کنفرانس ملی صندوق بازنشستگی کشوری، از بین ۶۵ سازمان دولتی و غیردولتی شرکت کننده موفق به کسب سه جایزه؛ تجربه برتر حوزه آموزش و توسعه کارکنان، نشان دو ستاره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه و همچنین جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر کشور شد.
غلام زاده ادامه داد: ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی "قوانین و مقررات مستمری" بر عملکرد کارکنان بخش بازنشستگی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۴ با استفاده از مدل اقتصاد سنجی (Dif in Dif)، طرحی بود که صندوق بازنشستگی کشوری را موفق به کسب جایزه تجربه برتر در حوزه آموزش و توسعه کرد.
وی گفت: هدف از شرکت در این جشنواره علمی ترویج دستاوردهای آموزشی صندوق بازنشستگی کشوری و ایجاد حس رقابت آموزشی در بین سازمان های مختلف، بوده است.
غلام زاده با بیان اینکه مدل تعالی آموزش و توسعه مبتنی بر پنج اصل بنیادین، نگرش راهبردی و سرمایه ای، مشارکت و توسعه فرهنگ یادگیری، جامعیت و استمرار، تعامل سیستمی و تمرکز بر نتایج ارزش آفرین است، افزود: این اصول چارچوب کلی مدل را پی ریزی کرده و مبانی برنامه ریزی و استقرار نظام ها و فرایندهای مندرج در مدل تعالی آموزش و توسعه را فراهم می سازند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]