اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951130236595376

سناریوهای احتمالی در هفته جاری بررسی شد

تحلیل تکمیلی آبشده طلا و سکه نقدی

کد: 13951130236595376

https://goo.gl/hKgCiC

، تهران , (اخبار رسمی): بازار طلا به خصوص در ماه های اخیر تحولات گسترده تر و سریعتری را تجربه کرده است. در این تحلیل سناریوهای احتمالی آبشده طلا و سکه نقدی طی هفته جاری را بررسی می کنیم.

تحلیل تکمیلی آبشده طلا و سکه نقدی
تحلیل تکمیلی آبشده طلا و سکه نقدی
تحلیل تکمیلی آبشده طلا و سکه نقدی
تحلیل تکمیلی آبشده طلا و سکه نقدی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، به نظر میرسد که بازار اونس جهانی به تعادل رسیده است اما همچنان حباب قیمتی برای آبشده طلا وجود دارد، و بطو کلی در دامنه قیمتی ۵۰۴۰۰۰ تا ۴۸۸۰۰۰در حال نوسان است و گذر از ۴۸۸۰۰۰ احتمال کاهش حباب مثبت وجود دارد.و گذر از ۵۰۴۰۰۰ مجدد احتمال افزایش بیشتری انتظار می رود.

سناریو های احتمالی آبشده طلا

سناریو افزایشی: چنانچه در شروع هفته بتواند از دامنه ۴۹۹۰۰۰ گذر کند احتمال افزایش مجدد به اهداف۵۰۰۰۰۰ - ۵۰۲۰۰۰ امکان پذیر است و عدم گذر از این دامنه احتمال برگشت به سمت ۴۹۹۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه بتواند در زیر ۴۹۸۰۰۰ ماندگار باشد احتمال کاهش قیمت در صورت عدم شکست مقاومت ۴۹۹۰۰۰ امکان پذیر است و اهدافی همچون ۴۹۶۰۰۰ - ۴۹۴۰۰۰ - ۴۹۱۰۰۰ در نظر دارد.

سناریو برگشتی: چنانچه در هفته جاری بتواند به دامنه قیمتی ۴۹۱۰۰۰ تا ۴۹۰۰۰۰ کاهش پیدا کند در صورت عدم شکست دامنه ۴۸۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت های ۴۹۴۰۰۰ - ۴۹۶۰۰۰ و۴۹۸۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل سکه نقدی

در نمودار چهارساعته سکه نقدی دیده می شود که قیمت در هفته گذشته زیر مقاومت ۱۲۰۴۰۰۰ و روی حمایت ۱۱۸۰۰۰۰ در نوسان بوده است و تحلیل گذشته در حال حاضر در دامنه ۱۱۹۵۰۰۰ قرار دارد و فعلا با توجه به مقاومت ۱۲۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۴۰۰۰ ماندگاری در زیر این سطوحح منجر به کاهش قیمت به دامنه۱۱۸۰۰۰۰ می گردد. اما شکست دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۴۰۰۰ مجدد وارد فاز هیجانات می شود و می توانن اهدافی همچون ۱۲۱۰۰۰۰ - ۱۲۱۵۰۰۰ و ۱۲۲۰۰۰۰ در نظر داشت.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی

سناریو افزایشی: چنانچه با شکست صعودی دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۴۰۰۰ همراه باشد تمایلات صعودی افزایش می یابد و میتواند مجدد به سقف قیمتی ۱۲۱۰۰۰۰ تا ۱۲۱۵۰۰۰ افزایش پیدا کند.و مرحله افزایشی بعدی با شکست دامنه ۱۲۱۵۰۰۰ و ۱۲۱۷۰۰۰ منشاء می گیرد و احتمالل رویت سقف قیمتی۱۲۲۳۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه با عدم شکست دامنه قیمتی ۱۲۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۴۰۰۰ مواجه باشد احتمال تمایلات نزولی همچنان برقرار بوده و می تواند به دامنه ۱۱۸۸۰۰۰ - ۱۱۸۳۰۰۰ - ۱۱۷۸۰۰۰ کاهش پیدا کند و در مرحله بعدی شکست دامنه ۱۱۷۸۰۰۰ احتمال کاهش بیشتر به دامنه ۱۱۷۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی بتواند به دامنه ۱۲۱۵۰۰۰ افزایش پیدا کند.عدم شکست شکست سقف قیمتی ۱۲۱۷۰۰۰ هفته اخیر احتمال برگشت به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰۰ امکان پذیر است.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی همراه باشد و بتواند به دامنه ۱۱۷۸۰۰۰ و ۱۱۷۰۰۰۰ دست پیدا کند عدم شکست نزولی در سطح قیمتی ۱۱۶۶۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۸۳۰۰۰ - ۱۱۸۸۰۰۰ و۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت بورس کالای ایران

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95)قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]