اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951217242625376

امروز در بورس کالای ایران منتشر شد

عرضه اولیه نوبت دوم اوراق سلف "تیرآهن۱۴"ذوب آهن

کد: 13951217242625376

https://goo.gl/EsIEVk

، تهران , (اخبار رسمی): [بورس کالا] نوبت دوم عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن ۱۴ شرکت ذوب آهن اصفهان امروز در بورس کالای ایران گشایش یافت.

عرضه اولیه نوبت دوم اوراق سلف "تیرآهن۱۴"ذوب آهن

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، این اوراق به روش "گشایش" تا سقف ۶۰۶۰۶ تن معادل (۶۰۶۰۶۰۰۰ قرارداد) و با قیمت  ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال در هر قرار داد از طریق شبکه کارگزارن بورس کالا انجام شد.

همچنین معاملات ثانویه این اوراق نیز تا  تاریخ ۹۶/۱۲/۱۷ ادامه خواهد داشت و سررسید اوراق نیزیک سال پس از تاریخ عرضه اولیه است.

از سویی دامنه نوسان قیمت در عرضه اولیه ۱% - + خواهد بود و در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نشود، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق باقی‌مانده به قیمت بازار است.

همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود.

اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد و در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.

همچنین شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی به این صورت است که بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین‌شده شامل اصل مبلغ پرداخت‌شده در روز عرضه عمومی و سود ۲۱% سالانه روزشمار برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالا خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند.

حداکثر حجم قابل عرضه محدود به حجم عرضه اولیه در نظر گرفته شد. اندازه هر قرارداد یک برگ معادل یک تن است.

نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید نیز به این شکل خواهد بود که تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازار گردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق سلف موازی تیرآهن را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۲۱ درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد.

از طرفی امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملاتی به این صورت است که دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی، ۱۰ روز پیش از تاریخ سررسید اوراق به‌منزله انصراف خریدار از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی خواهد بود.

قیمت خرید هر قرارداد هم بر اساس دارایی پایه بر مبنای قیمت معاملاتی آن دارایی در بورس کالای ایران تعیین می شود. از آنجای یکه عرضه اولیه به روش گشایش میباشد و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه در عرضه اولیه باشد. اما قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبه قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی, قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت.

واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه، ریال است. برای تقویت بورس کالای ایران به عنوان مرجع قیمت دارایی، قیمت ریالی دارایی پایه بر مبنای قیمت معاملاتی آن در بورس کالای ایران تعیین شد. قیمت اعمال اختیار فروش تبعی و خرید تبعی به ترتیب ۱۲۲ درصد و ۱۲۳ درصد قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق در نظر گرفته شد. قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه ۲۱ درصد سالانه به صورت روز شمار خواهد بود. در صورتیکه قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از ۱۲۲ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود، سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت ۱۲۲ درصد نسبت به قیمت پایه در عرضه اولیه به شرکت ذوب آهن اصفهان اقدام کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت بورس کالای ایران

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95)قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]