اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13961221287378541

شناسایی نهان‌نگاری‌ها در قرآن کریم

نتایج بررسی رابطه چینش و تکرار کلمات و فرازهای مشابه متناظر با مفاهیم مرتبط

کد: 13961221287378541

https://goo.gl/M1hMdd

، تهران , (اخبار رسمی): مطالعه و تحقیق در قرآن کریم بر مبنای امنیت اطلاعات و نهان‌نگاری‌های ممکن، نگرش جدید و جذابی شده است. صدها و هزاران مورد در گزارشات از وجود تناسب و تناظر در چینش و تعداد کلمات با مفاهیم مرتبط شواهدی بیسابقه بوده‌اند. پژوهش مذکور در موضوعات درون و برون‌قرآنی، شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت بوده است.

نتایج بررسی رابطه چینش و تکرار کلمات و فرازهای مشابه متناظر با مفاهیم مرتبط
برخی نمونه ها از تناسب کلمات و فرازها با مفاهیم و معانی مرتبط ( توضیحات/ نتایج کامل در کانال )

تاسیس علوم جدید در هر موضوع نیازمند پژوهش وتحقیق طولانی و استوار است.  نمایش مقدار عددی اعجاز براساس گزینش و چینش‌های حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها و جملات شاخص علمی جالب و جذاب می‌باشد.

این روابط درونی و برونی بین مهندسی ویژگی‌های (مفاهیم، معنایی و مکانی) حروف تا آیات با اجزاء شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت و نیز با سایر حقایق هستی مستقل از نظرات و سلایق فردی، گروهی، مذهبی، دینی و الهی میتواند توسط همگان در هر نوع کتاب جستجو شوند.

الگوهای تشابه، تناسب، تناظر، تقارن، تراتب و نیز سایر توابع مرتبط در قرآن شناسایی و مصادیق متعددی در شبکه‌ها ارائه شده است.

بسامد در علوم کاربرد وسیع دارد و مبانی مهم نظریه اشارات هم می‌باشد. با شمارش تعداد موارد و آیات دارای مطالب مشابه در قرآن کریم، بیش از هزاران اشاره درونی و برونی در حوزه‌ها و موضوعاتی نظیر با  نماز، تاریخ (کربلا و عاشورا) و حتی با عترت (12 امام و 14 معصوم) با تکرار به تعداد متناسب با واژه‌ها دیده شده است.

تهیه نرم افزار (اشارات) توانسته است الگویی برای اضافه شدن امکاناتی در سایر نرم‌افزارهای موجود و یا جدید قرآنی در راستای امکان یافتن انواع گزینش‌ها و چینش‌ها باشد.

وجود روابط بسیار و فراوان تنگاتنگ بین گزینش و چینش اجزاء در قرآن برای انسجام و تعامل درونی و برونی آن‌ها شگفت‌انگیز است.

اشارات ولایی قرآن شاید بتوان روش شمارشی نوین برای وجود اعجاز عددی وتناظر و تقارن در کتاب‌های تدوین، تکوین، تشریع، عترت و تاریخ در ابعاد مختلف باشد.

به کارگیری روش‌های مشابه برای مجموعه‌هایی از انواع کتاب‌های مقدس و غیر مقدس نتیجه مهمی خواهد داشت:

در مساله الهی و اعجاز  بودن قرآن نظریه اشارات براساس مفاهیم و نتایج فوق موثر بوده و غیر قابل منشاء انسانی داشتن آن را به وضوح نمایش می‌دهد.

براساس اعتقادات پیروان خاص بسیاری از مکاتب، ادیان و مذاهب گوناگون حقایق در آخرالزمان روشن و واضح خواهد شد.

پژوهش‌های نویسنده در سال‌های اخیر در وجود معادلات ممکن در قرآن، نتایج جالب و حیرت‌انگیزی را نشان داده است. 

نمونه‌های یافت و ارائه شده در قرآن‌کریم می‌تواند دلایل قوی از به کارگیری معادلات در نحوه گزینش و چینش اجزاء از حروف و علائم و حرکات تا کلمات و ترکیب‌ها و فرازها باشند.

نمونه‌های مشخص برای معادلات شریعت در قرآن شامل نوبت‌های نمازها (5 نوبت)، تعداد رکعت‌های نمازهای یومیه (17 رکعت) و صدها مورد مرتبط می‌باشد.

از نمونه‌های درون قرآنی می‌توان به کاربرد کلمات وحید ( فقط یک بار)، قالتا (فقط 2 بار) و کلمات مرتبط با هشت (فقط 8 بار) اشاره کرد.

برای سایر حقایق مانند آسمان‌های هفتگانه، وجود فقط 7 فراز مرتبط (سماوات السبع و نیز سبع سماوات ) شناسایی و ارائه شده‌اند.

منابع مرتبط با نویسنده، هزاران مورد مشابه و حتی دقیق‌تر را شخصا در سال‌های با جستجو رایانه‌ای یافته و نمایش داده است.

 بدیهی است وجود نوعی ویژگی در کاربرد کلمه و فراز، مانند تعداد، چینش، فاصله و یا ترکیبی از آن‌ها، که در ریاضیات معادل محسوب شوند مطلوب است که به عنوان شواهد و قرائن حضور معادلات در قرآن لحاظ شود.

مهندسی معکوس برای وجود معادلات در متن شامل تولید متن دارای معادلات مورد نظر است.

علم نهان‌نگاری در حوزه امنیت اطلاعات (Linguistic Steganography) برای این حوزه از فعالیت‌ها مدون شده و امروزه کاربرد بسیار وسیعی دارد.

وارد شدن محققان قرآنی مسلط بر علوم، فنون و روش‌های جدید خاصه بین رشته‌ایی امکان کشفیات بیشتر را فراهم خواهد آورد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اشارات ولایی قرآن

اشارات ولایی قرآن با هدف شناسایی و معرفی نهان نگاری های ممکن در قرآن کریم فعالیت دارد. تناسب لفظ و معنا در جستجوهای فراوان در قرآن شواهدی بر وجود اصولی مبتنی بر سیستم ژنوم موجودات زنده هستی را نشان میدهد. هزاران یافته و خروجی های نرم افزارها در کانال و وبلاگ اشارات ولایی قرآن قرار دارد. حوزه های مختلف کاری شامل علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، تبلیغی، حوزوی، دانشگاهی، ریاضی، احتمالات و کارآفرینی میباشد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نشریات و کتاب