اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970312298836618

نگاهی به مدل امنیتی استفاده شده در نرم افزار Microsoft Dynamics 365

ساختار امنیت در داینامیک 365

کد: 13970312298836618

https://goo.gl/n3NkGu

، تهران , (اخبار رسمی): تهدیدات سایبری و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، در حال تحول هستند، از طرفی مدل‌های امنیتی که کاربران را در برابر آنها محافظت می‌کند نیز روزبه‌روز تغییر می‌کنند. باید به این نکته مهم توجه داشت که امنیت یک مقصد نیست، بلکه فرآیندی دائمی است که همواره در حال تغییر است.

ساختار امنیت در داینامیک 365
ساختار کسب و کارها در داینامیک 365

در داینامیک 365، مدیران می‌توانند تغییرات ایجاد شده در اطلاعات کسب‌وکار را ردیابی و ممیزی کنند، به طوری که برای حفظ امنیت داده‌ها و انطباق آنها، می‌توان تمام فعالیت‌های کاربر را تحت نظر داشت

سازوکار امنیت در داینامیک 365 چگونه است؟

مایکروسافت داینامیک 365 یک مدل امنیتی فراهم می‌کند که از یکپارچگی داده‌ها و حریم خصوصی محافظت و دسترسی به داده‌ها را مدیریت خواهد کرد.

مدل‌های استفاده شده به شرح زیر است:

دسترسی کاربران به سطوحی از اطلاعات لازم که برای انجام کارهای خود نیاز دارند.

دسته‌بندی کاربران بر اساس نقش و محدود کردن دسترسی آنها بر اساس نقش‌ها.

به اشتراک گذاری داده‌ها تا کاربران و تیم‌ها بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

جلوگیری از دسترسی کاربر به داده‌هایی که کاربر، مالک آنها نبوده یا برای او به اشتراک گذاشته نشده است.

لایه‌های متعددی برای مدل امنیتی Dynamics 365 وجود دارد که به کاربران اجازه می‌دهد دسترسی به داده‌های خود را به روش ساختاری و منطقی محدود کنند تا حریم خصوصی رعایت شود.

با ایجاد واحدهای تجاری (business unit)، تنظیمات امنیتی را می‌توان به بخش‌های مختلف یک سازمان تعمیم داد که به این ترتیب سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را بین بخش‌ها یا شرکت‌های تابعه کسب‌وکار جدا سازند. به عنوان مثال، می‌توان برای هر یک از واحدهای بازاریابی، فروش، خدمات و بخش‌های مالی محدودیت‌هایی قائل شد تا دسترسی به اطلاعات خاص تنها به کسانی که به آن نیاز دارند محدود شود.

سازمان‌ها در داخل این واحدهای تجاری می‌توانند حساب‌های کاربری شخصی ایجاد کنند. از طرفی کاربران می‌توانند با کسانی که نیاز به امتیازات امنیتی مشابهی دارند در یک گروه قرار گیرند که در نتیجه آن، این تنظیمات امنیتی به گروه‌های زیادی از کاربران اعمال شود.

در تنظیمات امنیتی داینامیک 365 چند معیار کلیدی وجود دارد:

نقش (role): موقعیت کاربر درون کسب‌وکار مشخص می‌شود. معمولا موقعیت‌های شغلی مانند مدیر فروش، هماهنگ کننده خدمات مشتری، مدیر IT و غیره در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. امتیازات امنیتی اختصاص داده شده به هر نقش توسط عملیات و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این نقش تعیین می‌شود.

موجودیت (Entity): بخشی از پایگاه داده داینامیک 365 است که می‌تواند یک رکورد مشتری، یک حساب کاربری یا یک کمپین بازاریابی باشد.

حق دسترسی (Access Rights): در امنیت مبتنی بر نقش استفاده می‌شود و حق دسترسی کاربر را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، یک کاربر فقط می‌تواند حق دسترسی به اشخاصی داشته باشد که در حوزه اختیارات او قرار دارند یا ممکن است به اشخاص موجود در واحد تجاری خود دسترسی داشته باشند.

امتیازات کاربر (User Privileges): در امنیت مبتنی بر رکورد استفاده می‌شود، که کاربر چه اعمالی می‌تواند بر روی یک رکورد انجام دهد، به عنوان مثال، اعمالی مانند ویرایش، حذف یا به اشتراک‌گذاری با سایر کاربران.

امنیت مبتنی بر نقش کاربر (Role-Based Security) 

درون خود داینامیک 365، امنیت توسط سرپرستان مدیریت می‌شود، که می‌تواند دقیقا همان چیزی را که داده‌ها و عملیات هر کاربر به آن دسترسی دارند، براساس موقعیت‌های‌شان تعیین کند. مدل امنیت مبتنی بر نقش به این معنی است که کاربران فقط به اطلاعات و فرآیندهای لازم برای انجام کار خود احتیاج دارند و دسترسی به اطلاعات را بر اساس نیاز به آنها داده می‌شود.

در هر نقش امنیتی، سطوح مختلف حق دسترسی می‌تواند به انواع رکوردها اختصاص داده شود که به مدیران اجازه می‌دهد کنترل دقیق آنچه را که کاربر می‌تواند با هر یک از اشیاء خاص و در کدام بخش‌ها انجام دهد داشته باشند.

حق دسترسی به پنج سطح تقسیم می‌شود:

هیچ کدام (None): هیچ دسترسی مجاز نیست.

پایه (Basic) (به عنوان User نامیده می‌شود): دسترسی کاربر به سوابق و موجودیت‌هایی که مالک آنها است، با آنها یا تیم آنها به اشتراک گذاشته می‌شود. این سطح دسترسی معمولا به نمایندگان فروش و خدمات داده می‌شود.

محلی (local) (به عنوان Business Unit نامیده می‌شود): local سطح بعدی از Basic است و به امتیازات دسترسی عمومی اضافه می‌کند. در دسترسی محلی، به کاربر اجازه داده می‌شود تا به تمام اشخاص را در واحد کسب‌وکار خود دسترسی داشته باشد. معمولا این سطح دسترسی برای مدیران دارای مجوز بیش از واحد تجاری خود است.

عمیق (Deep): سطح بعدی از محلی است و به امتیازات دسترسی local و basic اضافه می‌کند. سطح عمیق به کاربران امکان دسترسی به تمام نهادهای درون واحد کسب‌وکار خود و تمام واحدهای تجاری سلسله مراتب زیرمجموعه را می‌دهد. معمولا این دسترسی به مدیران دارای اختیار بر تمام واحدهای تجاری اختصاص داده می‌شود.

سازمانی (Global): بیشترین سطح دسترسی موجود است و شامل تمام امتیازات دسترسی عمیق، محلی و پایه به کاربران در سراسر سازمان، بدون در نظر گرفتن مالکیت است. این سطح دسترسی معمولا به مدیرانی که دارای اختیارات در کل سازمان هستند داده می‌شود.

برخی از نقش‌های امنیتی از پیش تعیین شده در Dynamics 365 مانند مدیر سیستم، توسعه‌دهنده سیستم، مدیر بازاریابی و کارشناس فروش وجود دارد که می‌تواند به کاربران اعمال شود. با این حال، اگر یک سازمان به هیچ کدام از این نقش‌ها نیازی نداشته باشد، می‌تواند نقش‌های امنیتی موجود را تغییر دهد یا از ابتدا ایجاد کند.

مدیران همچنین می‌توانند امتیازات مبتنی بر وظیفه را تعیین کنند که هر کاربر را قادر به انجام کارهایی مانند انتشار مقالات یا ارسال ایمیل می‌سازد.

امنیت مبتنی بر رکورد (record-based security)

امنیت مبتنی بر رکورد در مایکروسافت داینامیک 365 بر حق دسترسی به رکوردهای خاص تمرکز دارد.

سطح دسترسی هر نقش مواردی است که یک کاربر می‌تواند با یک موجودیت خاص انجام دهد. امتیازات کاربری به هشت نوع تقسیم می‌شوند:

ایجاد (Create): کاربر می‌تواند یک رکورد جدید اضافه کند.

خواندن (Read): کاربر قادر به مشاهده یک رکورد است.

نوشتن (Write): کاربر می‌تواند یک رکورد را ویرایش کند.

حذف (Delete): کاربر می‌تواند یک رکورد را حذف کند.

الحاق کردن (Append): کاربر قادر به اتصال یا مرتبط کردن اشخاص دیگر با یک سند والدین است.

الحاق کردن به (Append to): کاربر قادر به اتصال یا ارتباط سایر نهادها با یک رکورد است.

واگذار کردن (Assign): کاربر می‌تواند مالکیت یک رکورد را به کاربر دیگری بدهد.

به اشتراک گذاشتن (Share): کاربر می‌تواند دسترسی به یک رکورد را به کاربر دیگری بدهد.

هر یک از این امتیازات می‌تواند سطوح دسترسی مختلفی را واگذار کند و محدودیت‌هایی را که براساس مالکیت و موقعیت درون کسب‌وکار اعمال می‌شود محدود می‌کند.

به عنوان مثال، مدیر فروش ممکن است حق ویرایش مخاطبین را به تمام سازمان اعطا کند، اما امکان حذف یک موجودیت به کسی بدهد که آن را ایجاد کرده است نه همه افراد.

نکته مهم: مدیریت دسترسی در داینامیک CRM با ترکیب حق دسترسی و امتیاز کاربر صورت می‌پذیرد.

آیا داینامیک 365 منطبق بر GDPR است؟

قانون حفظ حریم خصوصی جدیدی (GDPR) در اردیبهشت ماه 97 به اجرا در آمده است. این قانون که به قانون محافظت کلی داده‌ها (General Data Protection Regulation) شناخته می‌شود توسط پارلمان اروپا که قوانین حریم خصوصی داده‌ها را در سراسر اروپا هماهنگ می‌سازد تصویب شده است به طوری که از این پس تمام سازمان‌ها در سراسر این منطقه موظف به رعایت قوانین حریم خصوصی خواهند بود.

GDPR مهم‌ترین تغییرات در قانون حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا در 20 سال گذشته است و قصد دارد مقررات مربوط به داده‌ها را با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که قوانین موجود از آن بی‌بهره‌اند، تنظیم کند.

این قانون یک تعهد قانونی قابل توجه، در سراسر جهان اعمال خواهد کرد، بدین معنا که سازمان(هایی) که اطلاعات مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا را اداره می‌کنند اگر بر خلاف دستورالعمل‌های آن عمل کنند شدیدا تحت پیگیری قرار خواهند گرفت.

IFD

در گذشته دسترسی‌ها به نرم افزار CRM به شبکه‌های محلی شرکت یا VPN محدود می‌شد اما در حال حاضر با توجه به تغییرات به وجود آمده مانند انبارهای مستقر شده در نقاط جغرافیایی مختلف، دسترسی به اپلیکیشن موبایل و ... کاربران انتظار دارند که تنظیمات و سیاست‌های امنیتی هم با توجه به این تغییرات لحاظ شود.

IFD مخفف عبارت Internet-Facing Deployment است و وظیفه آن مدیریت عملکرد برنامه در خارج از شبکه محلی خواهد بود. این اصطلاح معمولا به یک مشتری که از نسخه On-Premise استفاده می‌کند اطلاق می‌شود که از این طریق امکان تأیید فرم‌ها را در زمان استفاده از آنها به او می‌دهد تا کاربران بتوانند از محیط بیرونی به برنامه دسترسی داشته باشند.

در دو سناریو استفاده از این تکنولوژی (IFD) پیشنهاد می‌شود:

1- هنگامی که از محیط خارج از شبکه محلی شرکت یا با استفاده از VPN می‌خواهید به سیستم CRM دسترسی داشته باشید.

2- دسترسی برای کاربرانی که از اپلیکیشن موبایل داینامیک CRM استفاده می‌کنند. (این اتصال می‌بایست از طریق IFD برقرار شود)

نتیجه‌گیری:

تهدیدات سایبری و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، در حال تحول هستند، از طرفی مدل‌های امنیتی که کاربران را در برابر آنها محافظت می‌کند نیز روزبه‌روز تغییر می‌کنند. باید به این نکته مهم توجه داشت که امنیت یک مقصد نیست، بلکه فرآیندی دائمیست که همواره در حال تغییر است؛ هم کاربران و هم ارائه‌دهندگان سرویس‌ها باید تلاش کنند تا یک قدم جلوتر از کسانی باشند که تلاش می‌کنند به طور غیرقانونی به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند.

خطای انسانی دلیل اصلی بسیاری از نقض حریم خصوصی و نقض اطلاعات است، بنابراین هم سرویس‌دهندگان و هم کاربران نهایی می‌بایست مسئولیت نگهداری اطلاعات و داده‌های سازمان خود را بر عهده گیرند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سامانه های مدیریت

شرکت سامانه‌های مدیریت در سال 91 فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت سامانه‌های مدیریت ارائه دهنده‌ی پیشرو سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه در صنعت فناوری اطلاعات کشور، مفتخر به پیاده‌سازی موفق انواع سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در صدها پروژه‌ی شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال در صنایع مختلف کشور است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]