نرم افزار حسابداری، اطلاعات مالی و اقتصادی سازمان را مدیریت می‌کند

نقش نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی چیست؟

کد: 140006215429717094

https://bit.ly/3z1AdMh

، (اخبار رسمی): مدیریت مالی و حسابداری مهم‌ترین رکن در پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی است. فرایندهای مالی به‌خصوص در سازمان‌های فعال در زمینه امور بانکی، مالی و حسابداری و حسابرسی، به محاسبات دقیق و پیچیده نیاز دارد که بروز کوچک‌ترین خطای انسانی در آن، هزینه‌های چشمگیری برای سازمان به‌دنبال خواهد داشت.

نقش نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی چیست؟
نقش نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی چیست؟

واحد مالی و حسابداری ناظر بر تمامی پرداخت‌های داخلی و خارجی سازمان و انطباق آنها با ضوابط سازمانی است. تهیه و تنظیم ترازنامه و اسناد مالی در دوره‌های زمانی مشخص نیز از دیگر وظایف این واحد است.

نقش نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی، ایجاد فرآیندی است که از طریق آن عملیات حسابداری مالی در سازمان به شیوه مکانیزه‌ای مدیریت می‌شود. از طریق توضیح بخش‌های زیر می‌توان به دیدگاه شفافی از فرآیند جامع نرم افزار حسابداری دست یافت:

  • لزوم پیاده‌سازی فریند جامع نرم‌افزار حسابداری در سازمان‌ها
  • واحدهای درگیر در فرایند جامع حسابداری مالی
  • مزایای استقرار سیستم‌های حسابداری مالی در سازمان
  • موانع و چالش‌های پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی
  • تجربه دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه‌اندازی فرآیند جامع مدیریت حسابداری مالی

لزوم پیاده‌سازی فرایند جامع نرم‌افزار حسابداری در سازمان‌ها

اجرا و مدیریت امور اداری روزمره در سازمان‌ها به روش سنتی تقریبا منسوخ شده و به جرات می‌توان گفت که امروزه کمتر سازمانی به روش‌های سنتی پایبند مانده است. اکثر سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت، ساختار، اهداف و تعداد کارکنان، به لزوم اتوماسیون فرایندها پی برده و به انواع نرم‌افزارهای اداری، مالی و ارتباطی متوسل شده‌اند. اگرچه استفاده از نرم‌افزارهای سازمانی در نوع خود پیشرفت بزرگی به شمار می‌رود، با این حال فعالیت جزیره‌ای واحدها و نرم‌افزارهای آنها، خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

در مورد اطلاعات مالی و حسابداری، این مشکلات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهند بود. در چنین مواردی پس از مکانیزه کردن فرآیند مالی حسابداری، راه‌اندازی فرایند جامع مدیریت مالی راهگشا خواهد بود. در بسیاری از سازمان‌ها، هر واحد به صورت مستقل اقدام به انتخاب و تهیه نرم‌افزار می‌کند که امکان یکپارچه‌سازی آنها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. از سوی دیگر فرایند اتوماسیون در هر واحد، بر اساس سیاست مستقل مدیران و کارکنان آن واحد انجام می‌شود.

در درازمدت عدم یکپارچگی باعث دور شدن از سیاست‌های کلان سازمان‌ می‌شود و دستیابی به اهداف سازمان را مشکل‌تر می‌کند. یک راه‌حل امتحان شده برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، استقرار و پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی و یکپارچه کردن راهکار مالی حسابداری در سازمان است. به زبان ساده می‌توان گفت فرایند جامع حسابداری عبارت است از اتصال نرم‌افزارهای مالی و حسابداری واحدهای مختلف به یکدیگر و ایجاد شبکه‌ای از نرم‌افزارهای به‌هم‌پیوسته. این فرایند ابعاد گسترده‌ای دارد و واحدها و دپارتمان‌های گوناگونی را شامل می‌شود. مکانیزه کردن این فرایند صرف‌نظر از این که ابعاد سازمان بزرگ، متوسط یا کوچک باشد، گردش کار را در سازمان تسهیل می‌کند و با کاهش هزینه‌ها موجب بهره‌وری می‌شود.

واحدهای درگیر در فرایند جامع حسابداری مالی

هر واحدی که به هر نحو در ایجاد هزینه یا کسب درآمد سازمان یا هر رویداد مالی دیگری دخیل باشد، یا به هر شکلی موجب تغییر در اطلاعات اقتصادی سازمان شود یا حتی در فرایند ایجاد تغییرات اقتصادی مشارکت غیرمستقیم داشته باشد، بخشی از چرخه ارتباط با نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی به‌شمار می‌رود.

این تعریف، همه واحدهای سازمان را شامل می‌شود؛ با این حال بعضی از واحدها ماهیت مالی ندارند و می‌توان سهم آنها را در پیشبرد فرایند جامع مدیریت مالی، با ایجاد دسترسی محدود به نرم‌افزارها تعریف کرد. کاربران اصلی سیستم جامع مدیریت مالی، سه واحد مدیریت‌ منابع انسانی، مالی و حسابداری، و انبارداری و مدیریت اموال هستند. اگرچه ممکن است جزئیات این ساختار در هر سازمان متفاوت باشد، با این حال به عنوان یک الگوی کلی، هر یک از واحدهای نام‌برده به شکل زیر در اجرای فرایند جامع مدیریت مالی ایفای نقش می‌کنند.

واحد مدیریت منابع انسانی

طی چند دهه اخیر، نگرش سازمان به منابع‌انسانی دگرگون شده است؛ تا جایی که از عبارت «سرمایه انسانی» برای کارکنان سازمان استفاده می‌شود. مدیران به نقش سازنده و کلیدی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان پی برده‌اند و به همین دلیل، نظام جبران خدمات سرمایه انسانی، جایگاه ویژه‌ای در محاسبات سازمانی یافته است. حسابداری منابع انسانی امروزه شاخص بسیار باارزشی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌رود. مدیران با تحلیل نتایج به دست آمده از سیستم‌های حسابداری منابع انسانی، می‌توانند تصمیمات ارزشمندی در خصوص سرمایه انسانی خود اتخاذ کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام