اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140007215475316287

استخدام

کد: 140007215475316287

https://bit.ly/3BNhI0r

، (اخبار رسمی): کاریابی به عنوان یکی از بهترن روش ها جهت یافتن شغل مناسب  به میدان آمده اند و از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با  شناسایی فرصت‌های شغلی می توانند در کاهش هزینه و زمان جستجو از جانب کارجو و کارفرما تاثیر بسزایی داشته باشد. 

استخدام
استخدام رایگان

موسسه کاریابی چیست؟
موسسات کاریابی و استخدام رایگان در زمینه شناسایی و معرفی فرصت های شغلی برای کارجویان فعالیت می کنند. این موسسات کاریابی رزومه‌کاری افراد جویای کار را دریافت و مهارت ها، تحصیلات، علایق، تیپ شخصیتی و…  آنها را بررسی می کند و کارهای مناسب برای این افراد را جستجو و به آنها پیشنهاد می دهند. افراد جویای کار می توانند کار مورد نظر را قبول کنند و یا رد کنند و منتظر فرصت های جدید شغلی بمانند.

به عبارتی موسسات کاریابی شرکت هایی برای استخدام هستند که منابع انسانی را مدیریت می کنند و کارفرما و کارجو را همانند یک پل به هم متصل می‌کند اما هیچ دخالتی در فرآیند استخدامی ندارد.

تاریخچه موسسات کاریابی
در تشکیلات وزارت کار  برای اولین بار در دهه‌ی ۳۰ خورشیدی، اسم موسسه‌ی کاریابی به کار رفته شده است. و وزارت کار موظف شده  است تا افرادی را  که به دنبال یافتن کار هستند یاری نمایند. ابتدا این فرآیند کاریابی صرفا توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شد، ولی در برنامه‌ی سوم توسعه، موسسات کاریابی نیز خصوصی سازی شدند و امروزه  در تمامی شهرها موسسه‌های کاریابی خصوصی زیادی تاسیس شده‌اند. 

بررسی نقش کاریابی‌ها در فرایند استخدام
در طول چندین سال پیش با توجه به افزایش تعداد نیروی جوان جویای کار، مشکل اشتغال در کشور را چند برابر کرده است و این فراین باعث شده است تا کارجویان به خصوص جوانان برای یافتن شغل و استخدام از روش های مختلفی استفاده کنند.

در این زمینه موسسات کاریابی به عنوان یکی از بهترن روش ها جهت یافتن شغل مناسب  به میدان آمده اند و از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با  شناسایی فرصت‌های شغلی می توانند در کاهش هزینه و زمان جستجو از جانب کارجو و کارفرما تاثیر بسزایی داشته باشد. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 041333*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کار و استخدام