موسسه ایثار

باشگاه‌ها و اماکن ورزشی
  • ایثار کردستان در مرز تغییر

    پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار ضمن بازدید از مراکز موسسه ایثار استان کردستان، در جلسه‌ای که برگزار شد، ضمن تقدیر ...